Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Stanislav Stach, CSc. Koncepce bezpečnostní politiky České republiky
Genpor. Ing. Karel Holub K plnění Koncepce výstavby AČR
Genmjr. Ing. Miroslav Kostelka Výstavba logistického systému v AČR
  Mezinárodní konference k 50. výročí otevření druhé fronty v Evropě
PhDr. Jiří Pospíšil

Úvodní slovo na zahájení mezinárodní konference k 50. výročí otevřeni

druhé fronty v Evropě

Dr. Harvey Sicherman Neočekávanost události
PhDr. Vilém Prečan, CSc. Mezinárodně politické důsledky otevření druhé fronty v Evropě z hlediska československého státu
Michael Thom C2 - Command and Control
John K. C. Maclean C41 - Infrastruktura podporující Partnerství pro mír
Genmjr. Ing. Jiří Nekvasil Budováni informační infrastruktury Armády Č R v podmínkách projektu Partnerství pro mír
Bernard Vargel Společenství uživatelů moderní informační technologie se rozšiřuje
Ing. Josef Jarabica Charakteristika možnosti českého průmyslu informatizace při budování informační infrastruktury AČR

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc.,

plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Tendence možného rozvoje operačního zabezpečeni

Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

pplk. Ing. Ján Antolík

Plánování a organizace klamáni v obranné operaci armádního sboru
Plk. doc. Ing. Klaudius Kincl, CSc. Analýza efektivity postgraduálního vzdělávání
  Vojenské školy a informatika
Pplk. Ing. Jiří Hruška Řešení krizových situací pomoci výpočetní techniky
Pplk. Ing. Otto Záleský Zabezpečení protivzdušné obrany pozemního vojska
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ke spolupráci s armádami jiných států
PhDr. Marie Vlachová Armáda? A k čemu?
Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházeni etnickým a národnostním konfliktům (III.)
  Restrukturalizace - neoddělitelná součást reorganizace ozbrojených sil
  75. výročí Vojenského zeměpisného ústavu
  Divizní generál in memoriam Otakar Zahálka