Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Stanislav Stach, CSc. Spektrum rizik a ohrožení společnosti
Ing. Vladimír Leška Slovensko a bezpečnostní politika ČR
Ing. Josef Hrdlička Je neutralita řešením?

Ing. Jiří Florian,

Ing. Miloš Janda

Velení a řízení za branné pohotovosti státu
Genmjr. Ing. Emil Antušák Na prahu 21. století
Plk. doc. Ing. Jiří Stodola, DrSc. K teorii logistického systému v AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Některé zkušenosti se zaváděním systému plánováni, programování a rozpočtování

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc.,

plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Ochrana vojsk jako funkční oblast operační činnosti
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Historie, současnost a budoucnost klamání v bojové činnosti
Plk. doc. Ing. Klaudius Kincl, CSc. Zvýšení efektivity postgraduálního vzdělávání
Plk. doc. Ing. Karel Píchl, CSc. Porovnáni způsobů přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků AČR
Npor. Štefan Sarvaš Mírové mise ve světle sociologických poznatků

Pplk. Ing. Jaroslav Stojan,

Ing. Oldřich Janata, CSc.

K vývoji nových raket budoucíbtechnologie a systémy
Jason. B. Barlow Strategické zhroucení: Letecká strategie pro současnost
Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházení etnickým a národnostním konfliktům IV.
  K vojenskému výzkumu a vývoji technologii ve Spolkové republice Německo
Kpt. Dr. Pavel Minařík, CSc. Československá armáda v letech 1945-1969
  Armádní generál in memoriam Rudolf Viest