Celý článek:         pdf file
Obsah:
Plk. Ing. František Valach, CSc. Riziko války po uvolnění mezinárodních vztahů
Ing. Jiří Florián Nové pohledy na úkoly ozbrojených sil

Pplk. Ing. Otakar Mika, CSc., doc. Ing. Václav Soukup, CSc.

Šíření zbrani hromadného ničeni
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana. DrSc. Problém kontroly a rozhodování v systému plánování, programování a rozpočtování (SPPR)
Plk. Tod R. Milton Operace jiné než válka
Genmjr. Ing. Emil Antušák Evropská bezpečnost a jej vliv na rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. Rudolf Tomešek, CSc. K evropské bezpečnosti a rozvoji vojenského umění
Plk. Ing. František Jiroušek Operační umění a evropská bezpečnost
Dr. Jacob W. Kipp Vliv Partnerství pro mír na evropskou bezpečnost
Timothy L. Thomas Řešeni konfliktů a krizový management, vliv na vojenské umění
Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc. Příprava důstojníků AČR v kontextu programu Partnerství pro mír
Pplk. Ing. Josel Janošec, CSc. Jak zkoumat evropskou bezpečnost a její vliv na rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. Miroslav Zabadal, CSc. Změny v chemickém zabezpečen í operace

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný. CSc. plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Ochrana vojsk a některé aspekty její organizace
Plk. prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. Vybrané metody logistiky
Plk. Ing. Jiří Beran, CSc. Modelování bojové činnosti v AČR ·stav optimistického očekávání
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Ještě k úvahám o skladbě a strategiích AČR
Dr. František Hanzlík, CSc. Mýty a skutečnosti o perzekuci generálů a důstojníků za okupace a jejich účast v odboji ve 2. světové válce

Pplk. Ing. Jaroslav Stojan, Ing. Oldřich Janata, CSc.

K vývoji nových raket - budoucí technologie a systémy
Plk. doc. Ing. Robert Hulák, CSc. TRIAGE - simulační model pro výcvik zdravotnického personálu
  Boj proti nepřátelskému velení a řízení
  Strategický postoj
  Pozemní vojsko SRN - nové úkoly a struktury
  Rozpoznáváni v boji
  Generál šéf zdravotnictva in memoriam MUDr. Vladimír Haering