Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  English Annotation
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. K poslání a zaměření činnosti Univerzity obrany
Doc. Ing. Milan Kubeša, CSc., pplk. Ing. Ján Reis Kolik potřebujeme doktrín a s jakým obsahem?
Mgr. Jan Ondřejka, podplukovník Ing. Ivo Pikner

Minulost, přítomnost a budoucnost boje v urbanizovaných oblastech

Brigádní generál Ing. Jiří Halaška

Operační principy realizované v průběhu řízení operace „POVODEŇ 2002“

  Plukovník v. v. JUDr. Ing. Milan Píka
  Poznatky z pozemních operací ozbrojených sil USA v Iráku
  Představení autorů tohoto číslaPředstavení autorů tohoto čísla
Plukovník gšt. Ing. Michal Vass Příprava nižšího důstojnického a praporčického sboru v kariérových a účelových kurzech ve Vojenské akademii ve Vyškově
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Reforma veřejných rozpočtů a hospodaření AČR
Doc. Dr. Štefan Danics, CSc., Ph.D. Současný terorismus - forma války, nebo specifická forma násilí?
PhDr. Antonín Rašek Střet dvou koncepcí v polistopadové reformě armády
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Úloha a stav vývoje koncepcí a experimentování při transformaci NATO
  Válka budoucnosti
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Vedení operací a bojové činnosti v zastavěných prostorech
Kapitán Ing. Jan Valouch Vyzbrojování ozbrojených sil vybraných evropských zemí – vývoj a perspektivy
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam personální práce z pohledu modernizace Armády České republiky

JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Zamyšlení nad mezinárodním závazkem šířit znalost humanitárního práva

Dr. Štefan Volner, CSc. Bezpečnosť Česka a Slovenska
David Foster, M.A. Varianty angličtiny