Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní strategie USA a EU – shoda i rozdíly
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Doktríny a praxe Armády ČR
  English Annotation
  Generálmajor ve výslužbě Karel Alex Pospíchal
Bc. Jan Závěšický

Institucionální vztah evropské bezpečnostní a obranné politiky a NATO

Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc., podplukovník Ing. Josef Meduna Jednotné chápání zásad soudobých operací
Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.

K slovenskému vydání vojenského terminologického a výkladového slovníku

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Komparace systémů tělesné přípravy AČR a armády Dánského království

Mgr. Antonín Konrád Nároky na tělesnou výkonnost vojáků
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Neschopnost používat český jazyk?
PhDr. Antonín Rašek Polistopadová transformace personální struktury armády
  Představení autorů tohoto čísla
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc

Přístupy francouzských pozemních sil k získávání a přípravě profesionálních vojáků

 

Sociální průzkum za asymetrických operací

Ing. Pavel Zona

Současná situace a možná budoucnost CIMIC v Armádě České republiky

  Strategické rozvinutí v budoucnosti
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování, rozpočtování a plýtvání? (1996-2003)
Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan     5. terminologická konference na VA v Brně
PhDr. Jiří Straka, CSc. Terminologie I - Česká vojenská normotvorná terminologie
Doc. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Terorismus, jeho kořeny a projevy
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Ing. Oto Vejmelka Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů
PhDr. Jana Tomšů Česko-francouzsko-anglický výkladový sborník vojenských pojmů
PhDr. Jana Kozílková, CSc.

Výuka terminologie na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově

Major Ing. Libor Kutěj

Význam obranného zpravodajství ve změněných geopolitických podmínkách

Doc. Ing. František Malík, CSc., Ing. Jaroslav Zapletal, CSc. Základní příprava v AČR
Major Ing. Petr Harašta Postupné zavádění nafukovacích stanů do Armády České republiky k ubytování aeromobilních jednotek v extrémně klimatických podmínkách
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D.

Zdrojové zabezpečení bezpečnosti a obrany České republiky