Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Analýza zpravodajských údajů
Ing. Bc. Radomír Ščurek

Aspekty lidského chování v davu a regulace pohybu davu při mimořádných událostech

  Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice
Major Ing. Libor Kutěj, Ph.D. Charakter vybraných skupin místní společnosti pro využívání informačních zdrojů v nebojové operaci při provádění HUMINT
JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D. Implementace závazků mezinárodního práva humanitárního v době míru
Ing. Jozef Korčák Interoperabilní terénní videokonferenční systém
Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D. Možnosti chemického vojska při plnění závazků Severoatlantické aliance
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Operační prostředí a charakter budoucích operací
  Plukovník ve výslužbě Vasil Coka – veterán druhé světové války
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Ručka Příprava kontingentu AČR na mírovou operaci
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, Ing. Radovan Soušek, Ph.D., plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc. Problematika technické ochrany železnice jako nedílné součásti operační přípravy státního území a její perspektivy
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Programy přípravy jednotek AČR
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Projektové řízení v akvizici výzbroje
  Reforma ruské obrany
Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Rozvoj obranných schopností Evropské unie
Bc. Jan Závěšický Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování a rozpočtování(a mlácení prázdné slámy?)
  Taktika bez střelby

Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část druhá: Politické strany

  Velká strategie a národní zájmy
Mgr. Libor Stejskal Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: Současný stav a perspektivy
Prap. Mgr. Radka Poláčková Přídavek na bydlení v ozbrojených silách USA
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Aspekty světové integrace a globalizace
PhDr. Jan Eichler, CSc. Asymetrické války
 

Historie vojenského obranného zpravodajství

Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Charakteristika, zásady a principy vedení operací a bojů v zastavěných prostorech
Plukovník gšt. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Jak chápat schopnosti ozbrojených sil
  Letectvo USA zavádí operace založené na účincích
  Mirek
Por. Ing. Petra Vráblíková

Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení

Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., por. Ing. David Řehák Možnosti klasifikace dopadu vojenských činností na půdu
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Nastal čas změn
  Obrana dopravních letounů proti přenosným raketám země-vzduch
PhDr. Mária Šikolová, CSc.

Odborná angličtina v jazykové přípravě vojenského profesionála

  Ofenzivní operace v zastavěném terénu
Jan Závěšický Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky
  Problémy vojenské filologie
  Víc než vzor
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Major Ing. Libor Kutěj Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost
Ing. Josef Nastoupil Vyřešení rizika v rozhodovacím procesu
Ing. Antonín Krásný, CSc. Zamyšlení nad některými pojmy zejména ve vztahu k operacím
  Aktuální poznatky z operací v zastavěných prostorech Afghánistánu a Iráku
  Individualizace války
Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  English Annotation
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. K poslání a zaměření činnosti Univerzity obrany
Doc. Ing. Milan Kubeša, CSc., pplk. Ing. Ján Reis Kolik potřebujeme doktrín a s jakým obsahem?
Mgr. Jan Ondřejka, podplukovník Ing. Ivo Pikner

Minulost, přítomnost a budoucnost boje v urbanizovaných oblastech

Brigádní generál Ing. Jiří Halaška

Operační principy realizované v průběhu řízení operace „POVODEŇ 2002“

  Plukovník v. v. JUDr. Ing. Milan Píka
  Poznatky z pozemních operací ozbrojených sil USA v Iráku
  Představení autorů tohoto číslaPředstavení autorů tohoto čísla
Plukovník gšt. Ing. Michal Vass Příprava nižšího důstojnického a praporčického sboru v kariérových a účelových kurzech ve Vojenské akademii ve Vyškově
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Reforma veřejných rozpočtů a hospodaření AČR
Doc. Dr. Štefan Danics, CSc., Ph.D. Současný terorismus - forma války, nebo specifická forma násilí?
PhDr. Antonín Rašek Střet dvou koncepcí v polistopadové reformě armády
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Úloha a stav vývoje koncepcí a experimentování při transformaci NATO
  Válka budoucnosti
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Vedení operací a bojové činnosti v zastavěných prostorech
Kapitán Ing. Jan Valouch Vyzbrojování ozbrojených sil vybraných evropských zemí – vývoj a perspektivy
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam personální práce z pohledu modernizace Armády České republiky

JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Zamyšlení nad mezinárodním závazkem šířit znalost humanitárního práva

Dr. Štefan Volner, CSc. Bezpečnosť Česka a Slovenska
David Foster, M.A. Varianty angličtiny
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní strategie USA a EU – shoda i rozdíly
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Doktríny a praxe Armády ČR
  English Annotation
  Generálmajor ve výslužbě Karel Alex Pospíchal
Bc. Jan Závěšický

Institucionální vztah evropské bezpečnostní a obranné politiky a NATO

Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc., podplukovník Ing. Josef Meduna Jednotné chápání zásad soudobých operací
Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.

K slovenskému vydání vojenského terminologického a výkladového slovníku

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Komparace systémů tělesné přípravy AČR a armády Dánského království

Mgr. Antonín Konrád Nároky na tělesnou výkonnost vojáků
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Neschopnost používat český jazyk?
PhDr. Antonín Rašek Polistopadová transformace personální struktury armády
  Představení autorů tohoto čísla
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc

Přístupy francouzských pozemních sil k získávání a přípravě profesionálních vojáků

 

Sociální průzkum za asymetrických operací

Ing. Pavel Zona

Současná situace a možná budoucnost CIMIC v Armádě České republiky

  Strategické rozvinutí v budoucnosti
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování, rozpočtování a plýtvání? (1996-2003)
Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan     5. terminologická konference na VA v Brně
PhDr. Jiří Straka, CSc. Terminologie I - Česká vojenská normotvorná terminologie
Doc. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Terorismus, jeho kořeny a projevy
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Ing. Oto Vejmelka Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů
PhDr. Jana Tomšů Česko-francouzsko-anglický výkladový sborník vojenských pojmů
PhDr. Jana Kozílková, CSc.

Výuka terminologie na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově

Major Ing. Libor Kutěj

Význam obranného zpravodajství ve změněných geopolitických podmínkách

Doc. Ing. František Malík, CSc., Ing. Jaroslav Zapletal, CSc. Základní příprava v AČR
Major Ing. Petr Harašta Postupné zavádění nafukovacích stanů do Armády České republiky k ubytování aeromobilních jednotek v extrémně klimatických podmínkách
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D.

Zdrojové zabezpečení bezpečnosti a obrany České republiky

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Milan Štembera, CSc. Partnerství pro mír
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Státní (národní) zájmy v oblasti bezpečnosti
Plukovník Ing. František Valach. CSc. Vliv současné situace na bezpečnostní politiku státu

Plukovník Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Potřebuje armáda rozvíjet vlastní vědeckou činnost?
Podplukovník Ing. Josef Janošec CSc. Systém obrany státu
Podplukovník Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN v kosodélníku politických sil
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Přikrytí státní hranice
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller CSc. Peripetie protivzdušné obrany
  Typologie vojenských činností
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm. CSc. Vzděláváni důstojníků v demokratických státech
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava velitelů a štábů AČR na Partnerství pro mír
  Dvacet čtyři hodin West Pointu
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Modernizace výuky cizích jazyků
Plukovník gšt. Ing. Jan Duda Zkušenosti z výstavby logistiky AČR
Plukovník Ing. Karel Janiček, CSc. Logistická podpora armádního sboru
Podplukovník Ing. Luděk Hodboď, CSc. Rozpory mezi úkoly a organizační strukturou vojska územní obrany
Plukovník Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Potřebuje logistika teorii?
Podplukovník Ing. Viktor Závodník O armádě v otevřené společnosti
  V zájmu bezpečnosti Evropy: Partnerství pro mír

Podplukovník Ing. Josef Šmondrk,

major Ing. Petr Sazeček

Systém akvizice a logistické podpory
  Vojenské dimenze německé zahraniční politiky
Podplukovník doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. Elektronika ve finské armádě
Plukovník Ing. Pavol Belica, CSc. Ohlédnutí za INVEX COMPUTER '93
PhDr. Jan Gebhart Objekt zájmu - Polsko
  Divizní generál in memoriam Jaroslav Cihák -Znamenáček
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
Ing. Jindřich Tomáš Nutnost orientace obranného výzkumu
  Trendové analýzy pro stanovení směrů rozvoje obranného výzkumu
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., plk. Ing. Karel Eminger, MO ČR Rozvoj systému obranného výzkumu
Plk. v. v. doc. Ing. Josef Kašpar, CSc., plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., plk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., VA Brno Teorie vojenského umění, stav a potřeby rozvoje v Armádě ČR
Plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., ÚMPV VA Brno Trendy rozvoje armádních logistických systémů
Ing. Oldřich Fojtík, VTÚ PV Vyškov Kontejnerizace a přepravně zásobovací procesy
Ing. Rostislav Šedivý, VTÚ PV Vyškov Ukládání a skladování vojenské techniky a materiálu
Institut Civilní ochrany, Lázně Bohdaneč Strategické směry rozvoje a prioritní úkoly Civilní ochrany ČR s důrazem na interoperabilitu s NATO – její místo, význam a úloha v rámci obranného a civilního nouzového plánování, krizového řízení a integrovaného záchranného systému ČR
Prof. Ing. Pavel Balaštík, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje hlavňových zbraňových systému
Mjr. Ing. Pavel Morong, VTÚ PV Vyškov Obrněná bojová technika
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Inteligentní obranné pozemní zbraňové systémy
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Neletální zbraně
Pplk. Doc. Ing. Stanislav Beer, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje munice, balistiky a výbušnin
Ing. Miroslav Horáček, CSc., Ing. Ladislav Lehký Výbušniny a munice
  Trendy rozvoje informačních systémů a informačních technologií využitelných pro Armádu ČR
  Identifikace vyhledávání informací ve strukturovaných a nestrukturovaných informačních systémech a jejich využití v ozbrojených složkách
  Současné trendy v řízení bází dat
Ing. Jaroslav Pejčoch Interoperabilita v informačních systémech pro podporu krizového managementu v ČR
Pplk. Ing. Luděk Lukáš, CSc. Vojenské komunikační systémy
Pplk. Ing. Ján Dzurenda, Ing. Miroslav Novák, CSc. Balistická ochrana vojenské techniky
Ing. František Halačka, CSc. Elektromagnetická kompatibilita vojenské techniky
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc. Zabezpečení pohybu vojsk s důrazem na detekci, ničení min a překonávání minových polí v bojové činnosti a při mírových operacích
Ing. Rudolf Grenar Pomocné zdroje elektrické energie pro zásobování vojsk v poli
Ing. Radek Kotouček Palivové články
Prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc., pplk. Ing. Robert Jankových, CSc. Trendy rozvoje systémů údržby výzbroje
Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal Metody validace, měření a zkoušení vojenské techniky a materiálu
Mjr. Ing. Pavel Morong Hodnocení bojové a ekonomické efektivnosti pozemní techniky
  Speciální materiály
Ing. Libor Vala Protikorozní ochrana vojenské techniky v přímé souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do evropských struktur – NATO a Evropské unie
Doc. Ing. Jan Lukeš Soubor studií ke stanovení klíčových směrů rozvoje výrobních technologií pro vojenské využití
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. Trendy rozvoje krátkých kulových zbraní ve výzbroji ozbrojených sborů
Plk. prof. MUDr. Josef Fusek, CSc. Zdravotnické zabezpečení
Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Nosné výzkumné směry v oboru leteckého lékařství
  Současný stav zajištění prostředky ochrany osob v ČR
PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika ČR a teorie mezinárodních vztahů
Doc. PhDr. Miroslav Krč, Csc. Vztah armády a společnosti
PhDr. Ludvík Jaroš, Csc. Sociální aspekty obrany
Ing. Emil Antušák Místo a úloha krizového managementu v systému obrany a bezpečnosti ČR, trendy
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Úloha AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Organizace a řízení hospodářství pro zabezpečení válečných operací AČR
  Analýza výzkumných projektů
  Zbraně
  Vojenská technika
  Výcvik
  Logistika
  Vojlogistika
  Postupy a procedury
Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Přišel čas rozhodnutí a činů
Ing. Josef Janošec, CSc. Důsledky madridského summitu ve vojenské oblasti
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management
Plk. Ing. František Valach, CSc. Alternativní pravděpodobnost snížení hrozeb
Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava důstojníků v armádách států NATO a Armádě ČR
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Způsoby použití Armády České republiky
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Význam opevnění a sídlišť v obraně republiky
  Vojenské zpravodajství v mírových operacích
Pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., plk. Ing. Karel Janíček, CSc. úvahy k základním pojmům problematiky bezpečnosti státu
Dr. Ing. Karel Kozák Filozofie obrany
Doc. Ing. Karel Peltán, CSc. Zvyšováni odolnosti ohrožených systémů

Plk. Ing. Karel Janíček, CSc.,

Dr. Ing. Karel Kozák

Výzkumné pracoviště rezortu MO - ano, či ne?
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Informatizace rezortu obrany
Ing. Josef Janošec, CSc. Potenciál obranného výzkumu v letech 1993 - 1997
Ing. Jaroslav Koči, CSc. Strategie řízení společnosti a armády
  Válka 21. století: čtyři nebezpečné mýty
  Vojenskostrategický význam zapojeni Polska do NATO
  Imigrace mění posláni ozbrojených sil
  Nový vztah mezi armádou a veřejnosti: civilní řízení a kontrola
PhDr. Martin Tučka Dokument, který málo známe
  Skrytá nebezpečí
  Měnící se bezpečnostní prostředí
  Ze zákulisí jednání o odchodu sovětského vojska z Československa
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla