Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  Bin Ládin - muž, který vyhlásil válku Americe
 

Bezpečnostní rada státu vyhlašuje

podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2003

Miloslav Havlín

Co přinesla novela zákona o vojácích

z povolání

  English Annotation
Plukovník Ing. Jozef Rychel, doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc .

Financování vojenských schopností a vojenská strategie počátku 21. století

PhDr. Antonín Rašek Ke koncepci výstavby profesionální AČR
Ing. Vlastimil Šedivý

Kontejnerová střední skříňová sendvičová karosérie v základním provedení se základní technologií - KSSSK

Plukovník Ing. Jaroslav Turecký

Místo a úloha Českého telekomunikačního úřadu při řešení krizových situací

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc. Možnosti ocenění vlivu výcviku na životní prostředí
Podplukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., plukovník Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území v současnosti, perspektivy a vývojové tendence

  Plukovník v. v. František Kaplan
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Procházka

Přístupy k řešení projektu obranného výzkumu POTŘEBY

Vladimír Poskočil Proč právě celoplošná klimatizace?
Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Procesy plánování obrany ČR
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc., plukovník doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc.

Racionalizace ekonomického zabezpečení

(ekonomiky) AČR

  REKVALIFIKACE 2003
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica

Vojáci základní služby a demokratická kontrola ozbrojených sil v České republice

Pplk. Mgr. Ladislav Chaloupský, PhDr. Marie Jandová, CSc., Mgr. Kryštof Špidla Vojenský slang a jeho proměny
Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad preventivními rehabilitacemi
 

Strategické poznatky z války Spojených

států proti teroristické organizaci Al Kajda

PhDr. Antonín Rašek, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. a kol. Ustavení komplexního systému řízeni bezpečnosti České republiky
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
JUDr. Ivan Kudela Anabáze ruských legií 1918-1920
  Čínské názory na informační válku
Ing. Lenka Lukášková

Edukativní efekt předlistopadové branné výchovy je stále živý

Pplk. doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Faktory ovlivňující vedení operací a bojů v zastavěných prostorech

Ing. Bc. Radomír Ščurek Gender mainstreaming ve státní správě, armádních, bezpečnostních a záchranných útvarech
  Generálmajor v. v. Josef Souček
PhDr. Jan Eichler, CSc. Globální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnostiGlobální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich Místo a úloha operační přípravy státního území při realizaci systému zabezpečení hostitelským státem
Brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., doc. Dr. Lázsló Szücs

Možnosti modernizace vojenské logistiky maďarské armády

Ing. Josef Nastoupil Nesmrtící zbraně
Mgr. Stanislav Thurnvald, Ing. František Greiner Poznámky k možné revizi ústavy
  Preventivní válka, či preemptivní útok?
Pplk. Ing. Jaroslav Moravčík Příklady použití letáků ve válce v Iráku
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Programové cíle činnosti Ředitelství výcviku a doktrín pro přechod na profesionální armádu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Soustředění zpravodajského úsilíoustředění zpravodajského úsilí
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D. Systém katalogizace ČR a katalogizace výrobků
  Vojenský profesionál a informace
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam a úloha řízení lidských zdrojů v podmínkách AČR

Celý článek:         pdf file
Obsah:
PhDr. Hana Bušinová Důležitost jazykových znalostí v životě absolventa vysoké vojenské školy
plk. v zál. Petr Majer Generálmajor v. v. Miloš Knorr – veterán druhé světové války
  Geopolitika terorismu
nadporučík Ing. David Řehák

Chráněná území a jejich možná klasifikace při hodnocení vlivu vojenského výcviku

  Izrael a konflikt nízké intenzity
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. Jak je to s vojenskou vědou ...
Mgr. Helena Buchtová, RNDr. Eva Staňková

Jazyková příprava z pohledu studentů vojenské vysoké školy

JUDr. Miroslav Tůma

Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a v některých dalších zemích Společenství nezávislých států

PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České republice
Mjr. Ing. Libor Kutěj Možnosti zpravodajství pro mezinárodní bezpečnost
PhDr. Vlasta Nepivodová Několik poznámek k testování
JUDr. Ivan Kudela O slavné bitvě u Zborova
  Představení autorů tohoto čísla
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D., prap. Petra Müllerová Přídavek na bydlení – požehnání, nebo prokletí?
Por. Ing. Petra Vráblíková Psychický teror v pracovních podmínkách
PhDr. Antonín Rašek Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období
Ing. Michal Pešan, Mgr. Antonín Mládek, Ph.D. Standardizace v zemích Severoatlantické aliance a v zemích Evropské unie ve vztahu ke krizovému plánování železniční dopravy České republiky
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc Strategická vize transformace NATO
  Strategické školení důstojníků
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Velitel-manažer a řešení konfliktů
PhDr. Jan Duchek Zpravodajské služby při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky
Luboš Dobrovský K obranné politice České republiky
  Podpora speciálních operací informačními operacemi
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Ivo Hlaváč Bezpečnost, nebo svoboda…? – falešná volba
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Experimentální cvičení jednotek opozičních sil se simulátory MILES jako přínos k rozvoji taktiky pěchoty
  Generálmajor in memoriam Richard Zdráhala
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky
Ing. Ladislav Středa, CSc., MUDr. Stanislav Brádka Jak dál v kontrole zákazu biologických a toxinových zbraní?
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda
Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Kolik nás co stojí?
  Matice ohrožení
  Nová ruská raketová technologie
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Odborná a speciální příprava
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., PhDr. Antonín Rašek Padesátiletí čtvrté světové války
Pplk. Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc, JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS Právní rámec a civilní aspekty vedení soudobých operací
  Představení autorů tohoto čísla
Plukovník v. v. František Němec Příplatek na bydlení určitě neznamená prokletí
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Problém spravedlnosti na příkladu zajišťování bydlení v profesionálních ozbrojených silách
Jean-Christophe Bechon Problémy asymetrie
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republiky
Npor. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. Rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Antonín Rašek

Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období

  Středně těžké síly
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Terminologie a civilní nouzová připravenost
  Udělena Cena Jaroslava Jandy
Ing. Jiří Dušek V plánování a rozpočtování v rezortu MO se nedá improvizovat!
Ing. Miroslav Jurenka Vzdělávání v oblasti krizového řízení
Ing. Antonín Krásný, CSc Zamyšlení nad bezpečnostním vývojem ve vztahu k České republice
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
 

Brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz – veterán druhé světové války

Ing. Svatopluk Kunc Ekonomický management a hodnotové řízení v AČR
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Koncepční rámec pro vedení vojenských operací, vlivy moderních technologií na jejich vedení v urbanizovaném prostředí

Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Mezinárodní politické a vojenské organizace, orgány a opatření pro zvládání krizových situací
Major Bc. Vladimír Tancík Mobbing a bossing na našich pracovištích
Mgr. Aleš Pachmann Možnosti zkoumání korupční situace v armádě
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Ozbrojené síly ČR a otázka provázanosti platového a kariérního řádu
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ozbrojený zápas a jeho výchozí zákony
Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík Použití střediska CIMIC/PSYOPS
  Představení autorů tohoto čísla
Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., prof. Ing. František Božek, CSc. Příklad realizace čistší produkce v AČR
Mgr. Antonín Konrád Quo vadis
Plk. v.v. František Němec Se zpravodajskými službami to nikdy nebude snadné
  Strategie boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., major Ing. Libor Kutěj Úloha velitele při zabezpečování zpravodajské ochrany jednotek
Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část první: Veřejná politika

Major Ing. Libor Kutěj Význam zpravodajské ochrany v nebojových operacích
Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Ing. Roman Horák, CSc.

Procesní řízení v ozbrojených silách České republiky

Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Analýza zpravodajských údajů
Ing. Bc. Radomír Ščurek

Aspekty lidského chování v davu a regulace pohybu davu při mimořádných událostech

  Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice
Major Ing. Libor Kutěj, Ph.D. Charakter vybraných skupin místní společnosti pro využívání informačních zdrojů v nebojové operaci při provádění HUMINT
JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D. Implementace závazků mezinárodního práva humanitárního v době míru
Ing. Jozef Korčák Interoperabilní terénní videokonferenční systém
Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D. Možnosti chemického vojska při plnění závazků Severoatlantické aliance
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Operační prostředí a charakter budoucích operací
  Plukovník ve výslužbě Vasil Coka – veterán druhé světové války
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Ručka Příprava kontingentu AČR na mírovou operaci
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, Ing. Radovan Soušek, Ph.D., plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc. Problematika technické ochrany železnice jako nedílné součásti operační přípravy státního území a její perspektivy
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Programy přípravy jednotek AČR
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Projektové řízení v akvizici výzbroje
  Reforma ruské obrany
Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Rozvoj obranných schopností Evropské unie
Bc. Jan Závěšický Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování a rozpočtování(a mlácení prázdné slámy?)
  Taktika bez střelby

Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část druhá: Politické strany

  Velká strategie a národní zájmy
Mgr. Libor Stejskal Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: Současný stav a perspektivy
Prap. Mgr. Radka Poláčková Přídavek na bydlení v ozbrojených silách USA
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Aspekty světové integrace a globalizace
PhDr. Jan Eichler, CSc. Asymetrické války
 

Historie vojenského obranného zpravodajství

Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Charakteristika, zásady a principy vedení operací a bojů v zastavěných prostorech
Plukovník gšt. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Jak chápat schopnosti ozbrojených sil
  Letectvo USA zavádí operace založené na účincích
  Mirek
Por. Ing. Petra Vráblíková

Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení

Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., por. Ing. David Řehák Možnosti klasifikace dopadu vojenských činností na půdu
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Nastal čas změn
  Obrana dopravních letounů proti přenosným raketám země-vzduch
PhDr. Mária Šikolová, CSc.

Odborná angličtina v jazykové přípravě vojenského profesionála

  Ofenzivní operace v zastavěném terénu
Jan Závěšický Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky
  Problémy vojenské filologie
  Víc než vzor
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Major Ing. Libor Kutěj Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost
Ing. Josef Nastoupil Vyřešení rizika v rozhodovacím procesu
Ing. Antonín Krásný, CSc. Zamyšlení nad některými pojmy zejména ve vztahu k operacím
  Aktuální poznatky z operací v zastavěných prostorech Afghánistánu a Iráku
  Individualizace války
Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  English Annotation
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. K poslání a zaměření činnosti Univerzity obrany
Doc. Ing. Milan Kubeša, CSc., pplk. Ing. Ján Reis Kolik potřebujeme doktrín a s jakým obsahem?
Mgr. Jan Ondřejka, podplukovník Ing. Ivo Pikner

Minulost, přítomnost a budoucnost boje v urbanizovaných oblastech

Brigádní generál Ing. Jiří Halaška

Operační principy realizované v průběhu řízení operace „POVODEŇ 2002“

  Plukovník v. v. JUDr. Ing. Milan Píka
  Poznatky z pozemních operací ozbrojených sil USA v Iráku
  Představení autorů tohoto číslaPředstavení autorů tohoto čísla
Plukovník gšt. Ing. Michal Vass Příprava nižšího důstojnického a praporčického sboru v kariérových a účelových kurzech ve Vojenské akademii ve Vyškově
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Reforma veřejných rozpočtů a hospodaření AČR
Doc. Dr. Štefan Danics, CSc., Ph.D. Současný terorismus - forma války, nebo specifická forma násilí?
PhDr. Antonín Rašek Střet dvou koncepcí v polistopadové reformě armády
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Úloha a stav vývoje koncepcí a experimentování při transformaci NATO
  Válka budoucnosti
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Vedení operací a bojové činnosti v zastavěných prostorech
Kapitán Ing. Jan Valouch Vyzbrojování ozbrojených sil vybraných evropských zemí – vývoj a perspektivy
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam personální práce z pohledu modernizace Armády České republiky

JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Zamyšlení nad mezinárodním závazkem šířit znalost humanitárního práva

Dr. Štefan Volner, CSc. Bezpečnosť Česka a Slovenska
David Foster, M.A. Varianty angličtiny