Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Ivo Hlaváč Bezpečnost, nebo svoboda…? – falešná volba
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Experimentální cvičení jednotek opozičních sil se simulátory MILES jako přínos k rozvoji taktiky pěchoty
  Generálmajor in memoriam Richard Zdráhala
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky
Ing. Ladislav Středa, CSc., MUDr. Stanislav Brádka Jak dál v kontrole zákazu biologických a toxinových zbraní?
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda
Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Kolik nás co stojí?
  Matice ohrožení
  Nová ruská raketová technologie
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Odborná a speciální příprava
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., PhDr. Antonín Rašek Padesátiletí čtvrté světové války
Pplk. Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc, JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS Právní rámec a civilní aspekty vedení soudobých operací
  Představení autorů tohoto čísla
Plukovník v. v. František Němec Příplatek na bydlení určitě neznamená prokletí
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Problém spravedlnosti na příkladu zajišťování bydlení v profesionálních ozbrojených silách
Jean-Christophe Bechon Problémy asymetrie
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republiky
Npor. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. Rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Antonín Rašek

Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období

  Středně těžké síly
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Terminologie a civilní nouzová připravenost
  Udělena Cena Jaroslava Jandy
Ing. Jiří Dušek V plánování a rozpočtování v rezortu MO se nedá improvizovat!
Ing. Miroslav Jurenka Vzdělávání v oblasti krizového řízení
Ing. Antonín Krásný, CSc Zamyšlení nad bezpečnostním vývojem ve vztahu k České republice
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
 

Brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz – veterán druhé světové války

Ing. Svatopluk Kunc Ekonomický management a hodnotové řízení v AČR
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Koncepční rámec pro vedení vojenských operací, vlivy moderních technologií na jejich vedení v urbanizovaném prostředí

Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Mezinárodní politické a vojenské organizace, orgány a opatření pro zvládání krizových situací
Major Bc. Vladimír Tancík Mobbing a bossing na našich pracovištích
Mgr. Aleš Pachmann Možnosti zkoumání korupční situace v armádě
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Ozbrojené síly ČR a otázka provázanosti platového a kariérního řádu
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ozbrojený zápas a jeho výchozí zákony
Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík Použití střediska CIMIC/PSYOPS
  Představení autorů tohoto čísla
Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., prof. Ing. František Božek, CSc. Příklad realizace čistší produkce v AČR
Mgr. Antonín Konrád Quo vadis
Plk. v.v. František Němec Se zpravodajskými službami to nikdy nebude snadné
  Strategie boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., major Ing. Libor Kutěj Úloha velitele při zabezpečování zpravodajské ochrany jednotek
Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část první: Veřejná politika

Major Ing. Libor Kutěj Význam zpravodajské ochrany v nebojových operacích
Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Ing. Roman Horák, CSc.

Procesní řízení v ozbrojených silách České republiky

Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Analýza zpravodajských údajů
Ing. Bc. Radomír Ščurek

Aspekty lidského chování v davu a regulace pohybu davu při mimořádných událostech

  Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice
Major Ing. Libor Kutěj, Ph.D. Charakter vybraných skupin místní společnosti pro využívání informačních zdrojů v nebojové operaci při provádění HUMINT
JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D. Implementace závazků mezinárodního práva humanitárního v době míru
Ing. Jozef Korčák Interoperabilní terénní videokonferenční systém
Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D. Možnosti chemického vojska při plnění závazků Severoatlantické aliance
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Operační prostředí a charakter budoucích operací
  Plukovník ve výslužbě Vasil Coka – veterán druhé světové války
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Ručka Příprava kontingentu AČR na mírovou operaci
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, Ing. Radovan Soušek, Ph.D., plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc. Problematika technické ochrany železnice jako nedílné součásti operační přípravy státního území a její perspektivy
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Programy přípravy jednotek AČR
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Projektové řízení v akvizici výzbroje
  Reforma ruské obrany
Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Rozvoj obranných schopností Evropské unie
Bc. Jan Závěšický Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování a rozpočtování(a mlácení prázdné slámy?)
  Taktika bez střelby

Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část druhá: Politické strany

  Velká strategie a národní zájmy
Mgr. Libor Stejskal Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: Současný stav a perspektivy
Prap. Mgr. Radka Poláčková Přídavek na bydlení v ozbrojených silách USA
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Aspekty světové integrace a globalizace
PhDr. Jan Eichler, CSc. Asymetrické války
 

Historie vojenského obranného zpravodajství

Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Charakteristika, zásady a principy vedení operací a bojů v zastavěných prostorech
Plukovník gšt. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Jak chápat schopnosti ozbrojených sil
  Letectvo USA zavádí operace založené na účincích
  Mirek
Por. Ing. Petra Vráblíková

Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení

Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., por. Ing. David Řehák Možnosti klasifikace dopadu vojenských činností na půdu
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Nastal čas změn
  Obrana dopravních letounů proti přenosným raketám země-vzduch
PhDr. Mária Šikolová, CSc.

Odborná angličtina v jazykové přípravě vojenského profesionála

  Ofenzivní operace v zastavěném terénu
Jan Závěšický Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky
  Problémy vojenské filologie
  Víc než vzor
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Major Ing. Libor Kutěj Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost
Ing. Josef Nastoupil Vyřešení rizika v rozhodovacím procesu
Ing. Antonín Krásný, CSc. Zamyšlení nad některými pojmy zejména ve vztahu k operacím
  Aktuální poznatky z operací v zastavěných prostorech Afghánistánu a Iráku
  Individualizace války
Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  English Annotation
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. K poslání a zaměření činnosti Univerzity obrany
Doc. Ing. Milan Kubeša, CSc., pplk. Ing. Ján Reis Kolik potřebujeme doktrín a s jakým obsahem?
Mgr. Jan Ondřejka, podplukovník Ing. Ivo Pikner

Minulost, přítomnost a budoucnost boje v urbanizovaných oblastech

Brigádní generál Ing. Jiří Halaška

Operační principy realizované v průběhu řízení operace „POVODEŇ 2002“

  Plukovník v. v. JUDr. Ing. Milan Píka
  Poznatky z pozemních operací ozbrojených sil USA v Iráku
  Představení autorů tohoto číslaPředstavení autorů tohoto čísla
Plukovník gšt. Ing. Michal Vass Příprava nižšího důstojnického a praporčického sboru v kariérových a účelových kurzech ve Vojenské akademii ve Vyškově
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Reforma veřejných rozpočtů a hospodaření AČR
Doc. Dr. Štefan Danics, CSc., Ph.D. Současný terorismus - forma války, nebo specifická forma násilí?
PhDr. Antonín Rašek Střet dvou koncepcí v polistopadové reformě armády
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Úloha a stav vývoje koncepcí a experimentování při transformaci NATO
  Válka budoucnosti
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Vedení operací a bojové činnosti v zastavěných prostorech
Kapitán Ing. Jan Valouch Vyzbrojování ozbrojených sil vybraných evropských zemí – vývoj a perspektivy
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam personální práce z pohledu modernizace Armády České republiky

JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Zamyšlení nad mezinárodním závazkem šířit znalost humanitárního práva

Dr. Štefan Volner, CSc. Bezpečnosť Česka a Slovenska
David Foster, M.A. Varianty angličtiny
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní strategie USA a EU – shoda i rozdíly
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Doktríny a praxe Armády ČR
  English Annotation
  Generálmajor ve výslužbě Karel Alex Pospíchal
Bc. Jan Závěšický

Institucionální vztah evropské bezpečnostní a obranné politiky a NATO

Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc., podplukovník Ing. Josef Meduna Jednotné chápání zásad soudobých operací
Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.

K slovenskému vydání vojenského terminologického a výkladového slovníku

PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc.

Komparace systémů tělesné přípravy AČR a armády Dánského království

Mgr. Antonín Konrád Nároky na tělesnou výkonnost vojáků
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Neschopnost používat český jazyk?
PhDr. Antonín Rašek Polistopadová transformace personální struktury armády
  Představení autorů tohoto čísla
Podplukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc

Přístupy francouzských pozemních sil k získávání a přípravě profesionálních vojáků

 

Sociální průzkum za asymetrických operací

Ing. Pavel Zona

Současná situace a možná budoucnost CIMIC v Armádě České republiky

  Strategické rozvinutí v budoucnosti
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování, rozpočtování a plýtvání? (1996-2003)
Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan     5. terminologická konference na VA v Brně
PhDr. Jiří Straka, CSc. Terminologie I - Česká vojenská normotvorná terminologie
Doc. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. Terorismus, jeho kořeny a projevy
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Ing. Oto Vejmelka Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů
PhDr. Jana Tomšů Česko-francouzsko-anglický výkladový sborník vojenských pojmů
PhDr. Jana Kozílková, CSc.

Výuka terminologie na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově

Major Ing. Libor Kutěj

Význam obranného zpravodajství ve změněných geopolitických podmínkách

Doc. Ing. František Malík, CSc., Ing. Jaroslav Zapletal, CSc. Základní příprava v AČR
Major Ing. Petr Harašta Postupné zavádění nafukovacích stanů do Armády České republiky k ubytování aeromobilních jednotek v extrémně klimatických podmínkách
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D.

Zdrojové zabezpečení bezpečnosti a obrany České republiky

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Milan Štembera, CSc. Partnerství pro mír
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Státní (národní) zájmy v oblasti bezpečnosti
Plukovník Ing. František Valach. CSc. Vliv současné situace na bezpečnostní politiku státu

Plukovník Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Potřebuje armáda rozvíjet vlastní vědeckou činnost?
Podplukovník Ing. Josef Janošec CSc. Systém obrany státu
Podplukovník Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN v kosodélníku politických sil
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Přikrytí státní hranice
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller CSc. Peripetie protivzdušné obrany
  Typologie vojenských činností
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm. CSc. Vzděláváni důstojníků v demokratických státech
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava velitelů a štábů AČR na Partnerství pro mír
  Dvacet čtyři hodin West Pointu
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Modernizace výuky cizích jazyků
Plukovník gšt. Ing. Jan Duda Zkušenosti z výstavby logistiky AČR
Plukovník Ing. Karel Janiček, CSc. Logistická podpora armádního sboru
Podplukovník Ing. Luděk Hodboď, CSc. Rozpory mezi úkoly a organizační strukturou vojska územní obrany
Plukovník Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Potřebuje logistika teorii?
Podplukovník Ing. Viktor Závodník O armádě v otevřené společnosti
  V zájmu bezpečnosti Evropy: Partnerství pro mír

Podplukovník Ing. Josef Šmondrk,

major Ing. Petr Sazeček

Systém akvizice a logistické podpory
  Vojenské dimenze německé zahraniční politiky
Podplukovník doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. Elektronika ve finské armádě
Plukovník Ing. Pavol Belica, CSc. Ohlédnutí za INVEX COMPUTER '93
PhDr. Jan Gebhart Objekt zájmu - Polsko
  Divizní generál in memoriam Jaroslav Cihák -Znamenáček