Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Milan Štembera, CSc. Partnerství pro mír
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Státní (národní) zájmy v oblasti bezpečnosti
Plukovník Ing. František Valach. CSc. Vliv současné situace na bezpečnostní politiku státu

Plukovník Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Potřebuje armáda rozvíjet vlastní vědeckou činnost?
Podplukovník Ing. Josef Janošec CSc. Systém obrany státu
Podplukovník Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN v kosodélníku politických sil
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Přikrytí státní hranice
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller CSc. Peripetie protivzdušné obrany
  Typologie vojenských činností
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm. CSc. Vzděláváni důstojníků v demokratických státech
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava velitelů a štábů AČR na Partnerství pro mír
  Dvacet čtyři hodin West Pointu
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Modernizace výuky cizích jazyků
Plukovník gšt. Ing. Jan Duda Zkušenosti z výstavby logistiky AČR
Plukovník Ing. Karel Janiček, CSc. Logistická podpora armádního sboru
Podplukovník Ing. Luděk Hodboď, CSc. Rozpory mezi úkoly a organizační strukturou vojska územní obrany
Plukovník Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Potřebuje logistika teorii?
Podplukovník Ing. Viktor Závodník O armádě v otevřené společnosti
  V zájmu bezpečnosti Evropy: Partnerství pro mír

Podplukovník Ing. Josef Šmondrk,

major Ing. Petr Sazeček

Systém akvizice a logistické podpory
  Vojenské dimenze německé zahraniční politiky
Podplukovník doc. Ing. Jiří Gajdošík, CSc. Elektronika ve finské armádě
Plukovník Ing. Pavol Belica, CSc. Ohlédnutí za INVEX COMPUTER '93
PhDr. Jan Gebhart Objekt zájmu - Polsko
  Divizní generál in memoriam Jaroslav Cihák -Znamenáček
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
Ing. Jindřich Tomáš Nutnost orientace obranného výzkumu
  Trendové analýzy pro stanovení směrů rozvoje obranného výzkumu
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., plk. Ing. Karel Eminger, MO ČR Rozvoj systému obranného výzkumu
Plk. v. v. doc. Ing. Josef Kašpar, CSc., plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., plk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., VA Brno Teorie vojenského umění, stav a potřeby rozvoje v Armádě ČR
Plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., ÚMPV VA Brno Trendy rozvoje armádních logistických systémů
Ing. Oldřich Fojtík, VTÚ PV Vyškov Kontejnerizace a přepravně zásobovací procesy
Ing. Rostislav Šedivý, VTÚ PV Vyškov Ukládání a skladování vojenské techniky a materiálu
Institut Civilní ochrany, Lázně Bohdaneč Strategické směry rozvoje a prioritní úkoly Civilní ochrany ČR s důrazem na interoperabilitu s NATO – její místo, význam a úloha v rámci obranného a civilního nouzového plánování, krizového řízení a integrovaného záchranného systému ČR
Prof. Ing. Pavel Balaštík, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje hlavňových zbraňových systému
Mjr. Ing. Pavel Morong, VTÚ PV Vyškov Obrněná bojová technika
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Inteligentní obranné pozemní zbraňové systémy
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Neletální zbraně
Pplk. Doc. Ing. Stanislav Beer, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje munice, balistiky a výbušnin
Ing. Miroslav Horáček, CSc., Ing. Ladislav Lehký Výbušniny a munice
  Trendy rozvoje informačních systémů a informačních technologií využitelných pro Armádu ČR
  Identifikace vyhledávání informací ve strukturovaných a nestrukturovaných informačních systémech a jejich využití v ozbrojených složkách
  Současné trendy v řízení bází dat
Ing. Jaroslav Pejčoch Interoperabilita v informačních systémech pro podporu krizového managementu v ČR
Pplk. Ing. Luděk Lukáš, CSc. Vojenské komunikační systémy
Pplk. Ing. Ján Dzurenda, Ing. Miroslav Novák, CSc. Balistická ochrana vojenské techniky
Ing. František Halačka, CSc. Elektromagnetická kompatibilita vojenské techniky
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc. Zabezpečení pohybu vojsk s důrazem na detekci, ničení min a překonávání minových polí v bojové činnosti a při mírových operacích
Ing. Rudolf Grenar Pomocné zdroje elektrické energie pro zásobování vojsk v poli
Ing. Radek Kotouček Palivové články
Prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc., pplk. Ing. Robert Jankových, CSc. Trendy rozvoje systémů údržby výzbroje
Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal Metody validace, měření a zkoušení vojenské techniky a materiálu
Mjr. Ing. Pavel Morong Hodnocení bojové a ekonomické efektivnosti pozemní techniky
  Speciální materiály
Ing. Libor Vala Protikorozní ochrana vojenské techniky v přímé souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do evropských struktur – NATO a Evropské unie
Doc. Ing. Jan Lukeš Soubor studií ke stanovení klíčových směrů rozvoje výrobních technologií pro vojenské využití
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. Trendy rozvoje krátkých kulových zbraní ve výzbroji ozbrojených sborů
Plk. prof. MUDr. Josef Fusek, CSc. Zdravotnické zabezpečení
Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Nosné výzkumné směry v oboru leteckého lékařství
  Současný stav zajištění prostředky ochrany osob v ČR
PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika ČR a teorie mezinárodních vztahů
Doc. PhDr. Miroslav Krč, Csc. Vztah armády a společnosti
PhDr. Ludvík Jaroš, Csc. Sociální aspekty obrany
Ing. Emil Antušák Místo a úloha krizového managementu v systému obrany a bezpečnosti ČR, trendy
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Úloha AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Organizace a řízení hospodářství pro zabezpečení válečných operací AČR
  Analýza výzkumných projektů
  Zbraně
  Vojenská technika
  Výcvik
  Logistika
  Vojlogistika
  Postupy a procedury
Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Přišel čas rozhodnutí a činů
Ing. Josef Janošec, CSc. Důsledky madridského summitu ve vojenské oblasti
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management
Plk. Ing. František Valach, CSc. Alternativní pravděpodobnost snížení hrozeb
Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava důstojníků v armádách států NATO a Armádě ČR
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Způsoby použití Armády České republiky
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Význam opevnění a sídlišť v obraně republiky
  Vojenské zpravodajství v mírových operacích
Pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., plk. Ing. Karel Janíček, CSc. úvahy k základním pojmům problematiky bezpečnosti státu
Dr. Ing. Karel Kozák Filozofie obrany
Doc. Ing. Karel Peltán, CSc. Zvyšováni odolnosti ohrožených systémů

Plk. Ing. Karel Janíček, CSc.,

Dr. Ing. Karel Kozák

Výzkumné pracoviště rezortu MO - ano, či ne?
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Informatizace rezortu obrany
Ing. Josef Janošec, CSc. Potenciál obranného výzkumu v letech 1993 - 1997
Ing. Jaroslav Koči, CSc. Strategie řízení společnosti a armády
  Válka 21. století: čtyři nebezpečné mýty
  Vojenskostrategický význam zapojeni Polska do NATO
  Imigrace mění posláni ozbrojených sil
  Nový vztah mezi armádou a veřejnosti: civilní řízení a kontrola
PhDr. Martin Tučka Dokument, který málo známe
  Skrytá nebezpečí
  Měnící se bezpečnostní prostředí
  Ze zákulisí jednání o odchodu sovětského vojska z Československa
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jaromír Novotný Co pro nás znamená výzva členských zemi NATO ke vstupu ČR do Aliance
Plk. doc. Ing. Jiň Strnádek, CSc. Evropská bezpečnostní politika v 21. století
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup do Aliance
Ing. Josef Janošec, CSc. Zajištěni budoucí bezpečnosti České republiky
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Plánování obrany
Ing. Emil Antušák Specifika uplatnění krizového managementu v oblasti obrany a bezpečnosti
Plk. Ing. František Valach, CSc. Konflikty nízké intenzity
Doc. Ing. František Podešva, CSc. Nevojenská a smíšená ohrožení a jejich eliminace silami i prostředky AČR
Pplk. Ing. Adolf Turek Mírové operace

Dr. tech. věd V. J. Bogdanovič,

prof. V. V. Trocko (Ukrajina)

Souhrnná metodika určení protivníka a hodnocení jeho nebezpečnost

Plk. Ing. Karel Eminger, Ing. Ladislav Klima, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc.

O aktivitách v obranném výzkumu
Plk. Ing. Václav Svoboda Zdroje, priority, pořádek a odpovědnost

Doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plk. Ing. Karel Urbánek, CSc.

K bezpečnostní politice České republiky
Ing. Miloslav Strnad Součást vrcholového řízení výstavby IS AČR
  Alternativní přístupy k bezpečnosti a stabilitě: obrana budující důvěru
  Vnitřní adaptace NATO
  Co chce Rusko?
  Aliance chrání ekonomiky členských států
  Úloha letectva ve změněných bezpečnostních podmínkách
Ing. Milan Kohoutek Krizový management - zvládáni krizí a příležitostí
Doc. Dr. František Hanzlík, CSc. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana
  Generálmajor František Burger-Bartoš
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla