Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jaromír Novotný Co pro nás znamená výzva členských zemi NATO ke vstupu ČR do Aliance
Plk. doc. Ing. Jiň Strnádek, CSc. Evropská bezpečnostní politika v 21. století
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup do Aliance
Ing. Josef Janošec, CSc. Zajištěni budoucí bezpečnosti České republiky
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Plánování obrany
Ing. Emil Antušák Specifika uplatnění krizového managementu v oblasti obrany a bezpečnosti
Plk. Ing. František Valach, CSc. Konflikty nízké intenzity
Doc. Ing. František Podešva, CSc. Nevojenská a smíšená ohrožení a jejich eliminace silami i prostředky AČR
Pplk. Ing. Adolf Turek Mírové operace

Dr. tech. věd V. J. Bogdanovič,

prof. V. V. Trocko (Ukrajina)

Souhrnná metodika určení protivníka a hodnocení jeho nebezpečnost

Plk. Ing. Karel Eminger, Ing. Ladislav Klima, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc.

O aktivitách v obranném výzkumu
Plk. Ing. Václav Svoboda Zdroje, priority, pořádek a odpovědnost

Doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plk. Ing. Karel Urbánek, CSc.

K bezpečnostní politice České republiky
Ing. Miloslav Strnad Součást vrcholového řízení výstavby IS AČR
  Alternativní přístupy k bezpečnosti a stabilitě: obrana budující důvěru
  Vnitřní adaptace NATO
  Co chce Rusko?
  Aliance chrání ekonomiky členských států
  Úloha letectva ve změněných bezpečnostních podmínkách
Ing. Milan Kohoutek Krizový management - zvládáni krizí a příležitostí
Doc. Dr. František Hanzlík, CSc. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana
  Generálmajor František Burger-Bartoš
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:

Genmjr. Ing. Emil Antušák,

Ing. Petr Svozil

Současná evropská bezpečnost a národní zájmy ČR
Ing. Milan Štembera, CSc. Některé vojenskostrategické i1spekty rozšiřování NATO

Plk. Ing. František Jiroušek,

Ing. Dalibor Růžička, CSc.

Řízení obrany státu - II
Plk. Ing. František Valach, CSc. Mezinárodní podmínky a bezpečnost státu
Plk. Ing. Jaroslav Paleček Zprůhlednění finančních zdrojů obrany

Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.,

Ing. Jaroslav Bursík

Teorie vojenského umění dnes a zítra

Plk. v zál. doc. Ing. Ladislav Hadaš,

podplukovník Ing. Jaroslav Velíšek, CSc.

Organizace ochranných opatřeni RED v rámci ochrany vojsk
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie klamání
  Polský pohled na operační studie
Ing. Ladislav Klima, CSc. Zamyšlení nad úlohou a místem obranného výzkumu v období nedostatečnosti zdrojů pro obranu
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc., M.A. Management obranných zdrojů AČR z pohledu kompatibility se státy NATO
Plk. v zál. Ing. Miloslav Strnad Řešení základního problému kvality dat IS AČR
Doc. PhDr. Eduard Radvan, CSc. Komplexnost profesní přípravy vojáka
Doc. Dr. Rostislav Kozílek, CSc. Obranyschopnost ČSR v meziválečném období
Ing. Antonín Svěrák Podíl civilistů na řízení obrany
Volker Ruhe Nová Severoatlantická aliance
  Strategie pružného a selektivního zasazení ozbrojených sil
Dr. Andrea K. Smutek-Riemer Včasné rozpoznávání krizí: kvadratura kruhu?
  Bezpečnostní strategie nové epochy
  Armádní generál in memoriam Josef Šnejdárek
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - II
Mjr. Ing. Rudolf Rak Model řízení obranných zdrojů
Genmjr. Ing. Emil Antušák Nelehký úkol - dopracování návrhu před11isu „Strategická obrana ČR"
Ing. Jiří Florián Některé pohledy na obranu teritoria
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některé poznámky k vojenské akvizici

Pplk. Ing. Petr Janský, CSc., Ing. Eva Krupičková, CSc.

Vědeckoinformační činnost v zahraničních armádách
Ing. Josef Janošec, CSc. Je obranný výzkum myslitelný bez vědeckoinformační činnosti?

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., pplk. Ing. Josef Strelec, CSc.

Plánování a řízení lidských zdrojů AČR
Ing. Karel Hekš Optimalizační model alokace zdrojů
Dr. Klaus-Dieter Kuchler Personální management a informační systém Bundeswehru
Dr. Frederick Pang Potřebujeme adaptabilní armádu
Pplk. Ing. Karel Burda, CSc. Návrh architektury vojenského řídicího systému

Prof. Ing. František Ludvík, CSc., doc. Ing. Pavel Konečný, CSc.

Kritéria hodnoceni zbraňových systémň
Plk. doc. Ing. Petr Němce, CSc. K optimalizaci Armády ČR
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Dr. Edvard Beneš a armáda
Ing. Jiří Veličko Řízeni rizika při mimořádných událostech
  Kdo ohlídá hlídače?
Dr. Anton Grizold Hrozby míru a bezpečnosti ve světě
Plk. Ing. Aleš Komár, CSc. Spolupráce na úrovni Výboru pro výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO/NACC
  Armádní generál in memoriam Ing. Vojtěch Boris Luža
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
RNDr. Vilém Holáň Základní kroky Armády ČR k dosažení interoperability s armádami států NATO
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném
PIk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - I
Ing. Oldřich Pekárek, CSc. Bezpečnostní politika ve vojenských informačních systémech
Plk. Ing. František Valach, CSc. Veleni a řízení je především výzvou
Pplk. Ing. Milan Hanousek Zpravodajská příprava bojiště v armádách NATO v rozhodovacím procesu

Pplk. Ing. Vojtěch Májek, CSc.,

pplk. Ing. Jan Vachek

Taktické letectvo v boji s protivzdušnou obranou

Plk. Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Stav spolupráce se zahraničím v oblasti obranného výzkumu
Ing. Josef Janošec, CSc. Stav spolupráce se zahraničím v oblasti obranného výzkumu
Pplk. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Mírová mise OSN - UNGCI

Ing. RNDr. Mgr. Jan Šilhavý,

Mgr. Stanislav Balík

Kurz didaktiky pro učitele - štábní důstojníky Bundeswehru
Plk. Ing. Karel Kozák Sily rychlého nasazení a jejich místo v AČR

Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.,

{!P lk. doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Řízení v AČR očima studentů akademických kurzů - I
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Červen 1941 - Barbarossa kontra Groza
  Vojenské odstrašování
  „Třetí " světová válka skon čila: Co bude dál?
  Materiální zdroje obranného modelu
  Strategické revoluce
Dr. Javier Solana Nová role NATO v evropské bezpečnosti
  Divizní generál in memoriam Ing . .Josef Dostál
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čista