Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Koncepce výstavby rezortu obrany

Pplk. gšt. Ing. František Lapáček,

Ing. Milan Crhák

Komentář k nové koncepci výstavby AČR
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Strategická koncepce stability a bezpečnosti pro 21. století a požadavky na obranný průmysl
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Jaderná síla NATO v novém bezpečnostním prostředí
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jaká by měla být národní obranná průmyslová základna?
Plk. gšt. Ing. František Kozák Půl století od vzniku chemického vojska
Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. První zkušenosti z činnosti systému obranného plánování
Plk. gšt. Ing. Jan Duda Plánování a zabezpečení civilních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Vztahy a vazby obranného, civilního nouzového a krizového plánování

Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc.,

plk. Ing. Oldřich Hoďánek

Jak dál v obranném plánování?Jak dál v obranném plánování?
Pplk. Ing. Milan Hanousek Rozhodnutí velitele a jeho realizace
Pplk. Ing. Dimitrov Valiska, Ph.D. Mnohonárodní logistika v operacích NATO
  Plánování polního tažení: vojevůdcovské umění
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Úkoly Armády České republiky a jak je naplňovat

Ing. František Greiner,

PhDr. Antonín Rašek

K organizační výstavbě rezortu obrany a armády
Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Konfrontace přístupu - podruhé
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Je efektivnost pojmem patřícím historii?
Plk. Ing. František Valach, CSc. Kanadské návrhy v oblastí „Mezinárodního bezpečnostního programu"
  Vliv světové globalizace na strategii
  Dědictví Kosova a budoucnost NATO
  Dilemata bezpečnosti
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Unifikace československé branné moci
  Podplukovník František Urban
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Vojenská strategie České republiky
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. K nové Strategické koncepci Aliance
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan Harmonizace standardizace v NATO s problematikou obranného plánování
Ing. Josef Janošec, CSc. Budoucnost trendových analýz pro orientaci obranného výzkumu ve vztahu k NATO
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Nevojenská obrana - nový termín v oblasti obranného plánování
Mgr. Zdeněk Kříž Role politologie při vzdělávání vojenského profesionála
Plk. Ing. František Valach, CSc. Strategie pro 21. století
Pplk. Ing. Milan Hanousek Analýza variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z mírových operací
  Jaké jsou úkoly vzdušných sil?
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Por. Ing. Bohuslav Pernica Centralizace verzus decentralizace
PhDr. Antonín Rašek Rozpaky nad Bezpečnostní strategií České republiky
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Koncepce informatizace rezortu obrany 1999 - KIRO 99
  Hledání vnitřního nepřítele?
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Koncepce systému orgánů krizového řízení
  Od Vietnamu ke Kosovu
  Použití přesných řízených zbraní
  Strategická letecká ofenziva: válka budoucnosti?
  Cyklus hodnocení boje
  Podpora hostitelskou zemí a grémium národních teritoriálních veliteli
  Cvičení krizového managementu HEXAGRANT 99
  Plukovník Josef Tlach
  Anglické anotace
  Představení tohoto čísla
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Bezpečnostní strategie České republiky
Major Mgr. Otakar Patočka Bylo dříve více změn než nyní?
  Dobrovolná, nebo povinná vojenská služba
PhDr. Antonín Rašek Vytváření a realizace bezpečnostní politiky České republiky v devadesátých letech
RNDr. Petr Nečas Profesionální armáda: klady a zápory
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Problematika obrany z ekonomického hlediska
Pplk. gšt. Ing. Jiří Hanus, CSc. Řešení systému managementu obranné akvizice
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan První terminologická konference
Pplk. Ing. Milan Hanousek Tvorba variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z přípravy jednotek pro mírové operace
  Hlasují pro profesionální armádu
Plk. Robert Aitken Nejlepší malá armáda na světě
Kontradmirál Herman H. J. Ploeg Dynamická organizace v dynamickém prostředí
Genmjr. Maurice Derycker, plk. A. van Renterghem Některé zkušenosti z profesionalizace belgické armády
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Otázky informatizace rezortu obrany
Ing. Václav Svoboda Informatizace a řízení zdrojů v rezortu obrany
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K projektům obranného výzkumu
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Význam francouzské vojenské mise pro výstavbu československé branné moci
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Pojetí opatření k zajištění bezpečnosti
PhDr. Milada Hanáková, CSc. Přínos nových členů NATO: Obraz Polska
Pplk. Ing. Miroslav Štangl, CSc. Jak budou vybaveny armády po roce 2000?
Plk. doc. Ing. Aleš Komár, CSc. Environmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státuEnvironmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státu
  Novináři a vojáci: nezbytná spolupráce
  Geopolitika rozšiřování Severoatlantické aliance
  Soudržnost i rozpory
  Podplukovník generálního štábu Hynek Souhrada
  Major dělostřelectva Jaroslav Krátký
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plukovník gšt. Ing. Josef VeseIý Administrativní oblast standardizace
Podplukovník Ing. Milan Hanousek

Analýza úkolu v rozhodovacím procesu

armád NATO

Ing. Vladimír Leška

Bezpečnostní politika Slovenska:

východiska a perspektivy

Nadporučík Ing. Roman Komárek

Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení

kvalityv rezortu obrany - II

Plukovník Ing. Radoslav Kočál, podplukovník Ing. Vladimír Váňa

Elektromagnetická kompatibilita

Podplukovník Ing. Jan Weiser, major Ing. Jiří Gajdoš

Finanční řízení útvaru
 

Informační válka: způsoby a průběh jejího

vedení

Ing. Václav Svoboda

Inspirace k hospodárnosti - FRONT LINE

FIRST

Major Mgr. Otakar Patočka Jak dále po transformaci
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

Jaké operace může Armáda České republiky

v budoucnosti vést?

  Konfrontace přístupů
  Mezník 20. století – 4. duben 1949
PhDr. Jan EichIer, CSc. Od rovnováhy strachu k rovnováze opatrnosti
  Operační základy protiletadlové obrany
Ing. Josef Janošec, CSc.

Proces hodnocení bezpečnostních rizik

a ohrožení

  Revoluční přístupy k logistickému zabezpečování ozbrojených sil
František Němec S výdaji na obranu to není jednoduché
  Smutné výročí
  Terorismus pro příští století
Ing. Milan Štembera

Vojenskostrategické aspekty NATO

v po rozšíření s důsledky pro Českou republiku

  Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na velitelském shromáždění 3. listopadu 1998

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Ing. Karel Hekš

Závislosti personálních a finančních predikcí
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Josef Janošec, CSc. Perspektivy vojenstv1 České republiky po vstupu do NATO
Dr. Antonín Svěrák Bilaterální vojenská spolupráce
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Zkušenosti Armády ČR v oblasti společných cvičeni a mírový operací
Npor. Ing. Roman Komárek Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení kvality obrany
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace v rezortu ministerstva obrany
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Integrovaný model pro výdaje na obranu

Plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., pplk. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc., pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc.

Stav a rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. František Valach, CSc. Nová koncepce ozbrojených sil budoucnosti
Pplk. Ing. Milan Hanousek Teoretické základy rozhodovacího procesu velitelů a štábů v armádách NATO
Plk. Ing. Václav Svoboda Pro Evropu 21. století: odpovědnost a exaktnost úvah
Npor. Ing. Roman Komárek Systém obranného plánování
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad transformaci Armády ČR
Kpt. Dr. Štefan Sarvaš Jaký je letecký personál AČR 1998?
  Nový pohled na „zástupné konflikty" v době existence Sovětského svazu
Pplk. Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO
Ing. Vladimír Leška Bezpečnost středoevropského regionu a polsko-ruské vztahy
Ing. Otakar J. Mika, CSc. Terorismus a zbraně hromadného ničeni
  Modernizace vojenství
  Čeká nás válka civilizací, nebo jaderná katastrofa?
  Změněné bezpečnostní priority pro 21. století
  Armádní generál Karel KlapálekArmádní generál Karel Klapálek
  Anglické anotace
  Představení autorů čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Filozofická východiska strategické obrany státu
Plk. gšt Ing. Jiří Martinek Použití Armády ČR při nevojenských ohroženích
Brig. gen. Petrus Striek Obranné plánování v Nizozemí
Ing. Stanislav Stach, CSc. Trendy rozvoje vojenství na prahu 21. století
Pplk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. Pět let před koncem tisíciletí - II
Genmjr. Ing. Emil Antušák Mírové operace OSN
Timothy L. Thomas Krizový management Spojených národů v Bosně: Problémy a doporučení
Plk. v zál. JUDr. Miroslav Tůma Zvýší se účinnost mírových operací OSN?
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Vojenské zpravodajství
Pplk. David Todd Připravit se k informační válce
Pplk. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Armádní protiúder, nebo útočná operace armádního sboru?
Plk. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. K některým problémům činnosti teritoria
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K některým otázkám přípravy a vedení obranné operace
Ing. Josef Hrdlička Terorismus a mafiánství - nebezpečný tandem
Plk. Dr. Petr Majer Sousedé jako cizinci - cizinci jako sousedé
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Automatizované systémy velení a řízení pozemního vojska NATO
  Velení vojskům zůstává uměním
  Vojska teritoriální obrany - budoucnost polské armády
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Tradice prvního a druhého odboje v historii útvarů Armády České republiky
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celý článek:        pdf file
Obsah:
  Vojenská strategie České republiky
Ing. Pavel Jégl Americké pohledy na rozšiřování Severoatlantické aliance
Ing. Stanislav Stach, CSc. Intelektuální, organizační a technická kompatibilita
Doc. PhDr. František Ochrana. DrSc. Plánování, rozhodování a organizování v SPPR
Pplk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. Pět let před koncem tisíciletí
Ing. Josef Fučík Občan a obrana vlasti
Plk. Ing. Václav Svoboda Nedělejme „věd u" z vědy!
Pplk. Ing. Josef Janošec, CSc. Co je vědecká metoda a teorie
Plk. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Názory velitelů a studentů evropských vojenských škol na vojenské vzdělávání
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Priority moderní vojenské vědy a reforma Armády ČR
Pplk. Ing. Jiří Žížek, CSc., pplk. Ing. Vojtěch Májek Palebné možnosti prostředků PVO AČR
  Bundeswehr a Německo v nové éře
  Nové nebezpečí po ukončení studené války - rozšiřování zbraní hromadného ničení
  Existuje společná evropská obranná identita?
  Field Manual 100-S "Operations" 1993
  Letecký útok: úloha a význam ofenzivního letectva
  Tisková práce a práce s veřejnosti v Bundeswehru
  Marshallovo středisko přispívá k porozumění a důvěře v mezinárodním společenství
PhDr. Jan Gebhart Konec druhé světové války: Československo a Evropa
  Divizní generál Jan Netrk
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  NATO v Praze
Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka Konflikty nízké a střední úrovně
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Soumrak tankového věku
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Náměty k tvorbě politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologii
Ing. Milan Štembera, CSc. Nový pohled na zbrojní výrobu a konverzi
Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal Požadavky na systém obrany státu vyplývající z rizik a ohrožení
Ing. Pavel Vacek

Význam evropských mnohostranných bezpečnostních institucí pro zajištění

bezpečnosti CR

Plukovník Ing. Jan Hynšt Národní hospodářství v systému obrany ČR při zabezpečování potřeb Armády ČR a obyvatelstva za branné pohotovosti státu
Ing. Jaromír Novotný Orientace České republiky na evropské státy v procesu tvorby systému obrany
Plukovník JUDr. Ladislav Kozler Hlavní funkce resortu obrany
Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka Hlavni téze vojenské doktríny České republiky vztahující se k výstavbě, přípravě a možnému použití armády
Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák Teritoriální síly
Plukovník Ing. Jan Englich Systém obrany státu a železniční doprava
Generálmajor Ing. Emil Antušák Zásady výstavby a použiti vojsk územní obrany
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Quo vadis PVO?
Plukovník Ing. Oldřich Horák Průzkum v obraně

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák,

plukovník Ing. Karel Kozák

Co dál s informacemi v armádě?

Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc.,

plukovník Ing. Petr Svozil

Evidence materiálu v logistice
Francois Melase Poměr naturálních doplňkových výhod a finančního příjmu ve vojenských kompenzacích
  Směry vývoje a výzbrojní programy některých států

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategické koncepce vyzbrojováni armád malých států
  Reorganizace ozbrojených sil Rakouska
PhDr. Vladimír Svítek, CSc. Bezpečnostní politika a ozbrojené síly Maďarské republiky
Plukovník Ing. Jiří Beran, CSc. Vědecký ústav vojenský historie?
  Armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr