Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Armádní generál Josef VOTRUBA
  Bílá kniha obrany 2000 Nizozemí
Podplukovník lng. Lubomír SpáčiI, CSc. Cvičení orgánů krizového řízení CMX/CRISEX 2000
  English Annotation
PhDr. Antonín Rašek Evropa 2010
Generálmajo1· Ing. Jaroslav Hudec

Evropská bezpečnostní a obranná identita:

Quo vadis?

Mgr. Zdeněk Kříž

Hlavní úkoly civilního řízení a demokratické

kontroly ozbrojených sil

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Ing. Karel Hekš

Modelování personálních potřeb a simulace

možností jejich reálného naplňování

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., por. Ing. Miloš Pydycb, por. Ing. Tomáš   Říman

Nové jevy ve vztazích mezi ekonomikou a obranou

  Podpora vrcholového rozhodování a řízených personálních procesů
  Představení autorů tohoto čísla
Podplukovník Ing. Pavel ŤuIák Přinesla reorganizace ACR také její reformování?
Major Ing. Josef Procházka Program bezpečnostních investic NATO

Podplukovník Ing. Oldřich Zlatuška, Ing. Josef Múčka

Projekt zavedení střednědobého finančního plánování do rezortu obrany

  Tezovitá rekapitulace stěžejních myšlenek

Ing. Milan Štembera, CSc.,

Ing. Josef Janošec, CSc.

Rok po rozšíření NATO z vojenskopolitického pohledu
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Spojenecké společné operace
  Trestní řízení nebylo zavedeno ...
Ing. Vladimír Leška Visegrádská čtyřka a cesta Slovenska do NATO
Celé číšlo:         pdf file
Obsah:
Podplukovník lng. Vojtěch Němeček, Ph.D. Armáda ČR při eliminaci různých ohrožení
  Dva diktátoři ve střehu
Ing. Václav Svoboda Efektivnost: pojem aktuální, úkol naléhavý
Podplukovník gšt. Ing. Jaroslav VeIíšek, CSc. Elektronický boj a jeho řízení
  English Annotation
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K bezpečnostním dokumentům České republiky
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Ke kontinuitě přípravy vojenských v Armádě České republiky
Major Ing. Radomír Jahoda

Evropské bezpečnostní a obranné kapacity po auditu ZEU

Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO a průmysl
Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.

Koncepční dokumenty bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

Ing. Ladislav Klíma, CSc., plukovník Ing. Karel Eminger

Management obranného výzkumu a vývoje obranných technologií
Ing. Karel PezI Militární aspekty evropské obranné identity
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc. Možné způsoby racionalizace ekonomického v řízení v rezortu MO CR
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jakou mít obrannou průmyslovou politiku
  Plukovník in memoriam Karel PAVLÍK
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Pohled na GIS v praxi armády
  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Josef PavIík Příspěvek k problematice výzkumu v ACR
  Systém financování Kanadských ozbrojených sil
Ing. Josef Janošec, CSc

Ustav strategických studií Vojenské akademie v Brně

 

Zahraniční intervence a separatistické konflikty v Evropě v devadesátých letech

Celé číslo:        pdf file
Obsah:

Ing. Jiří Štěpanovský, PhDr. Marie MicháIková, CSc.

Alianční rozměr koncepcí bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

 

Alternativní pohled na doktrínu

pozemního vojska

 

Je americký vojenský profesionalismus

v úpadku?

Ing. Václav Svoboda

Bezpečnostní a ekologické aspekty ve státní

informační politice

  English Annotation
PhDr. Karel Jícha

Funkce, pozice a role prezidenta CR - vrchního

velitele ozbrojených sil - a problémy rozvíjení

teorie vojenství

  Generál šéf intendantstva v. v. Josef PEŠEK

Podplukovník Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., podplukovník Ing. Jan Gireth, Ph.D.

K budování ochranných staveb „předem"

v období přípravy obranné operace

  Krátké války a kybernetika
  Média a válka v Kosovu
Podplukovník Ing. Pavel ŤuIák

Mobilizační rozvinování AČR a jeho odraz

v obranném plánování státu

Podplukovník Ing. Petr ŠindeIář Model informací v logistickém systému

Ing. Ladislav KIíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., Plukovník Ing. Karel Eminger

Národní vědní politika a obranný výzkum
  Co je nového o nových válkách?
 

Objevuje se nový pojem: humanitární

intervence

  Představení autorů tohoto čísla
Major Mgr. Otakar Patočka Problémy a rozhodování v AČR
Plukovník. doc. Ing. Petr Němec, CSc. Spojenecká společná operační doktrína NATO
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Vize rozvoje lidských zdrojů

Podplukovník Mgr. Ladislav ChaIoupský, PhDr. Marie .Jandová, CSc.

Poznámky k výběru studijní literatury při výuce

anglického jazyka v rezortu MO

Doc. RNDr. Ladislav HaIberštát, CSc.

Vzdělávání důstojníků v podmínkách změn

státní vzdělávací politiky

Ing. Josef Janošec, CSc.

Základní myšlenky strategie obranného

výzkumu a technologií pro NATO

  Zimní válka 1939-1940
Podplukovník gšt. Ing. Milan Hanousek

Zpravodajská terminologie z pohledu

současnosti

Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Podstata a aktuální stav „vztahů s veřejností"
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Koncepce výstavby rezortu obrany

Pplk. gšt. Ing. František Lapáček,

Ing. Milan Crhák

Komentář k nové koncepci výstavby AČR
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Strategická koncepce stability a bezpečnosti pro 21. století a požadavky na obranný průmysl
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Jaderná síla NATO v novém bezpečnostním prostředí
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jaká by měla být národní obranná průmyslová základna?
Plk. gšt. Ing. František Kozák Půl století od vzniku chemického vojska
Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. První zkušenosti z činnosti systému obranného plánování
Plk. gšt. Ing. Jan Duda Plánování a zabezpečení civilních zdrojů pro potřeby ozbrojených sil
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Vztahy a vazby obranného, civilního nouzového a krizového plánování

Plk. gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc.,

plk. Ing. Oldřich Hoďánek

Jak dál v obranném plánování?Jak dál v obranném plánování?
Pplk. Ing. Milan Hanousek Rozhodnutí velitele a jeho realizace
Pplk. Ing. Dimitrov Valiska, Ph.D. Mnohonárodní logistika v operacích NATO
  Plánování polního tažení: vojevůdcovské umění
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Úkoly Armády České republiky a jak je naplňovat

Ing. František Greiner,

PhDr. Antonín Rašek

K organizační výstavbě rezortu obrany a armády
Pplk. doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Konfrontace přístupu - podruhé
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Je efektivnost pojmem patřícím historii?
Plk. Ing. František Valach, CSc. Kanadské návrhy v oblastí „Mezinárodního bezpečnostního programu"
  Vliv světové globalizace na strategii
  Dědictví Kosova a budoucnost NATO
  Dilemata bezpečnosti
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Unifikace československé branné moci
  Podplukovník František Urban
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Vojenská strategie České republiky
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. K nové Strategické koncepci Aliance
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan Harmonizace standardizace v NATO s problematikou obranného plánování
Ing. Josef Janošec, CSc. Budoucnost trendových analýz pro orientaci obranného výzkumu ve vztahu k NATO
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Nevojenská obrana - nový termín v oblasti obranného plánování
Mgr. Zdeněk Kříž Role politologie při vzdělávání vojenského profesionála
Plk. Ing. František Valach, CSc. Strategie pro 21. století
Pplk. Ing. Milan Hanousek Analýza variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z mírových operací
  Jaké jsou úkoly vzdušných sil?
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Por. Ing. Bohuslav Pernica Centralizace verzus decentralizace
PhDr. Antonín Rašek Rozpaky nad Bezpečnostní strategií České republiky
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Koncepce informatizace rezortu obrany 1999 - KIRO 99
  Hledání vnitřního nepřítele?
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Koncepce systému orgánů krizového řízení
  Od Vietnamu ke Kosovu
  Použití přesných řízených zbraní
  Strategická letecká ofenziva: válka budoucnosti?
  Cyklus hodnocení boje
  Podpora hostitelskou zemí a grémium národních teritoriálních veliteli
  Cvičení krizového managementu HEXAGRANT 99
  Plukovník Josef Tlach
  Anglické anotace
  Představení tohoto čísla
Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Bezpečnostní strategie České republiky
Major Mgr. Otakar Patočka Bylo dříve více změn než nyní?
  Dobrovolná, nebo povinná vojenská služba
PhDr. Antonín Rašek Vytváření a realizace bezpečnostní politiky České republiky v devadesátých letech
RNDr. Petr Nečas Profesionální armáda: klady a zápory
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Problematika obrany z ekonomického hlediska
Pplk. gšt. Ing. Jiří Hanus, CSc. Řešení systému managementu obranné akvizice
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan První terminologická konference
Pplk. Ing. Milan Hanousek Tvorba variant bojové činnosti
Pplk. Ing. Igor Kandráč Zkušenosti z přípravy jednotek pro mírové operace
  Hlasují pro profesionální armádu
Plk. Robert Aitken Nejlepší malá armáda na světě
Kontradmirál Herman H. J. Ploeg Dynamická organizace v dynamickém prostředí
Genmjr. Maurice Derycker, plk. A. van Renterghem Některé zkušenosti z profesionalizace belgické armády
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Otázky informatizace rezortu obrany
Ing. Václav Svoboda Informatizace a řízení zdrojů v rezortu obrany
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K projektům obranného výzkumu
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Význam francouzské vojenské mise pro výstavbu československé branné moci
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Pojetí opatření k zajištění bezpečnosti
PhDr. Milada Hanáková, CSc. Přínos nových členů NATO: Obraz Polska
Pplk. Ing. Miroslav Štangl, CSc. Jak budou vybaveny armády po roce 2000?
Plk. doc. Ing. Aleš Komár, CSc. Environmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státuEnvironmentální bezpečnost - součást bezpečnosti státu
  Novináři a vojáci: nezbytná spolupráce
  Geopolitika rozšiřování Severoatlantické aliance
  Soudržnost i rozpory
  Podplukovník generálního štábu Hynek Souhrada
  Major dělostřelectva Jaroslav Krátký
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plukovník gšt. Ing. Josef VeseIý Administrativní oblast standardizace
Podplukovník Ing. Milan Hanousek

Analýza úkolu v rozhodovacím procesu

armád NATO

Ing. Vladimír Leška

Bezpečnostní politika Slovenska:

východiska a perspektivy

Nadporučík Ing. Roman Komárek

Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení

kvalityv rezortu obrany - II

Plukovník Ing. Radoslav Kočál, podplukovník Ing. Vladimír Váňa

Elektromagnetická kompatibilita

Podplukovník Ing. Jan Weiser, major Ing. Jiří Gajdoš

Finanční řízení útvaru
 

Informační válka: způsoby a průběh jejího

vedení

Ing. Václav Svoboda

Inspirace k hospodárnosti - FRONT LINE

FIRST

Major Mgr. Otakar Patočka Jak dále po transformaci
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

Jaké operace může Armáda České republiky

v budoucnosti vést?

  Konfrontace přístupů
  Mezník 20. století – 4. duben 1949
PhDr. Jan EichIer, CSc. Od rovnováhy strachu k rovnováze opatrnosti
  Operační základy protiletadlové obrany
Ing. Josef Janošec, CSc.

Proces hodnocení bezpečnostních rizik

a ohrožení

  Revoluční přístupy k logistickému zabezpečování ozbrojených sil
František Němec S výdaji na obranu to není jednoduché
  Smutné výročí
  Terorismus pro příští století
Ing. Milan Štembera

Vojenskostrategické aspekty NATO

v po rozšíření s důsledky pro Českou republiku

  Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na velitelském shromáždění 3. listopadu 1998

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Ing. Karel Hekš

Závislosti personálních a finančních predikcí
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Josef Janošec, CSc. Perspektivy vojenstv1 České republiky po vstupu do NATO
Dr. Antonín Svěrák Bilaterální vojenská spolupráce
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Zkušenosti Armády ČR v oblasti společných cvičeni a mírový operací
Npor. Ing. Roman Komárek Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení kvality obrany
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace v rezortu ministerstva obrany
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Integrovaný model pro výdaje na obranu

Plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., pplk. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc., pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc.

Stav a rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. František Valach, CSc. Nová koncepce ozbrojených sil budoucnosti
Pplk. Ing. Milan Hanousek Teoretické základy rozhodovacího procesu velitelů a štábů v armádách NATO
Plk. Ing. Václav Svoboda Pro Evropu 21. století: odpovědnost a exaktnost úvah
Npor. Ing. Roman Komárek Systém obranného plánování
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad transformaci Armády ČR
Kpt. Dr. Štefan Sarvaš Jaký je letecký personál AČR 1998?
  Nový pohled na „zástupné konflikty" v době existence Sovětského svazu
Pplk. Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO
Ing. Vladimír Leška Bezpečnost středoevropského regionu a polsko-ruské vztahy
Ing. Otakar J. Mika, CSc. Terorismus a zbraně hromadného ničeni
  Modernizace vojenství
  Čeká nás válka civilizací, nebo jaderná katastrofa?
  Změněné bezpečnostní priority pro 21. století
  Armádní generál Karel KlapálekArmádní generál Karel Klapálek
  Anglické anotace
  Představení autorů čísla