Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Josef Janošec, CSc. Perspektivy vojenstv1 České republiky po vstupu do NATO
Dr. Antonín Svěrák Bilaterální vojenská spolupráce
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Zkušenosti Armády ČR v oblasti společných cvičeni a mírový operací
Npor. Ing. Roman Komárek Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení kvality obrany
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace v rezortu ministerstva obrany
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Integrovaný model pro výdaje na obranu

Plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., pplk. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc., pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc.

Stav a rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. František Valach, CSc. Nová koncepce ozbrojených sil budoucnosti
Pplk. Ing. Milan Hanousek Teoretické základy rozhodovacího procesu velitelů a štábů v armádách NATO
Plk. Ing. Václav Svoboda Pro Evropu 21. století: odpovědnost a exaktnost úvah
Npor. Ing. Roman Komárek Systém obranného plánování
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad transformaci Armády ČR
Kpt. Dr. Štefan Sarvaš Jaký je letecký personál AČR 1998?
  Nový pohled na „zástupné konflikty" v době existence Sovětského svazu
Pplk. Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO
Ing. Vladimír Leška Bezpečnost středoevropského regionu a polsko-ruské vztahy
Ing. Otakar J. Mika, CSc. Terorismus a zbraně hromadného ničeni
  Modernizace vojenství
  Čeká nás válka civilizací, nebo jaderná katastrofa?
  Změněné bezpečnostní priority pro 21. století
  Armádní generál Karel KlapálekArmádní generál Karel Klapálek
  Anglické anotace
  Představení autorů čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Filozofická východiska strategické obrany státu
Plk. gšt Ing. Jiří Martinek Použití Armády ČR při nevojenských ohroženích
Brig. gen. Petrus Striek Obranné plánování v Nizozemí
Ing. Stanislav Stach, CSc. Trendy rozvoje vojenství na prahu 21. století
Pplk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. Pět let před koncem tisíciletí - II
Genmjr. Ing. Emil Antušák Mírové operace OSN
Timothy L. Thomas Krizový management Spojených národů v Bosně: Problémy a doporučení
Plk. v zál. JUDr. Miroslav Tůma Zvýší se účinnost mírových operací OSN?
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Vojenské zpravodajství
Pplk. David Todd Připravit se k informační válce
Pplk. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Armádní protiúder, nebo útočná operace armádního sboru?
Plk. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. K některým problémům činnosti teritoria
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K některým otázkám přípravy a vedení obranné operace
Ing. Josef Hrdlička Terorismus a mafiánství - nebezpečný tandem
Plk. Dr. Petr Majer Sousedé jako cizinci - cizinci jako sousedé
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Automatizované systémy velení a řízení pozemního vojska NATO
  Velení vojskům zůstává uměním
  Vojska teritoriální obrany - budoucnost polské armády
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Tradice prvního a druhého odboje v historii útvarů Armády České republiky
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celý článek:        pdf file
Obsah:
  Vojenská strategie České republiky
Ing. Pavel Jégl Americké pohledy na rozšiřování Severoatlantické aliance
Ing. Stanislav Stach, CSc. Intelektuální, organizační a technická kompatibilita
Doc. PhDr. František Ochrana. DrSc. Plánování, rozhodování a organizování v SPPR
Pplk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. Pět let před koncem tisíciletí
Ing. Josef Fučík Občan a obrana vlasti
Plk. Ing. Václav Svoboda Nedělejme „věd u" z vědy!
Pplk. Ing. Josef Janošec, CSc. Co je vědecká metoda a teorie
Plk. doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Názory velitelů a studentů evropských vojenských škol na vojenské vzdělávání
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Priority moderní vojenské vědy a reforma Armády ČR
Pplk. Ing. Jiří Žížek, CSc., pplk. Ing. Vojtěch Májek Palebné možnosti prostředků PVO AČR
  Bundeswehr a Německo v nové éře
  Nové nebezpečí po ukončení studené války - rozšiřování zbraní hromadného ničení
  Existuje společná evropská obranná identita?
  Field Manual 100-S "Operations" 1993
  Letecký útok: úloha a význam ofenzivního letectva
  Tisková práce a práce s veřejnosti v Bundeswehru
  Marshallovo středisko přispívá k porozumění a důvěře v mezinárodním společenství
PhDr. Jan Gebhart Konec druhé světové války: Československo a Evropa
  Divizní generál Jan Netrk
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  NATO v Praze
Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka Konflikty nízké a střední úrovně
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Soumrak tankového věku
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Náměty k tvorbě politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologii
Ing. Milan Štembera, CSc. Nový pohled na zbrojní výrobu a konverzi
Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal Požadavky na systém obrany státu vyplývající z rizik a ohrožení
Ing. Pavel Vacek

Význam evropských mnohostranných bezpečnostních institucí pro zajištění

bezpečnosti CR

Plukovník Ing. Jan Hynšt Národní hospodářství v systému obrany ČR při zabezpečování potřeb Armády ČR a obyvatelstva za branné pohotovosti státu
Ing. Jaromír Novotný Orientace České republiky na evropské státy v procesu tvorby systému obrany
Plukovník JUDr. Ladislav Kozler Hlavní funkce resortu obrany
Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka Hlavni téze vojenské doktríny České republiky vztahující se k výstavbě, přípravě a možnému použití armády
Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák Teritoriální síly
Plukovník Ing. Jan Englich Systém obrany státu a železniční doprava
Generálmajor Ing. Emil Antušák Zásady výstavby a použiti vojsk územní obrany
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Quo vadis PVO?
Plukovník Ing. Oldřich Horák Průzkum v obraně

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák,

plukovník Ing. Karel Kozák

Co dál s informacemi v armádě?

Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc.,

plukovník Ing. Petr Svozil

Evidence materiálu v logistice
Francois Melase Poměr naturálních doplňkových výhod a finančního příjmu ve vojenských kompenzacích
  Směry vývoje a výzbrojní programy některých států

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategické koncepce vyzbrojováni armád malých států
  Reorganizace ozbrojených sil Rakouska
PhDr. Vladimír Svítek, CSc. Bezpečnostní politika a ozbrojené síly Maďarské republiky
Plukovník Ing. Jiří Beran, CSc. Vědecký ústav vojenský historie?
  Armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Generálmajor Ing. Emil Antušák Další kolo reorganizace armády před námi
JUDr. Vladimír Handl, CSc. Rozšířit NATO, nebo nikoli?
Ing. Jaroslav Němec Bezpečnostní politika české republiky
Plukovník Ing. Ladislav Klima, CSc. Poznámky k využívání vědecké a výzkumné základny státu pro obranu

Plukovník Ing. Ladislav Klima, CSc., plukovník Ing. Petr Svozil

Logistika v Armádě České republiky
 Redakce Systém obrany České republiky a jeho tvorba
 Redakce Armáda České republiky a hlavni směry její výstavby
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Odezvy na novou éru konfliktů

Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. plukovník doc. Ing. Petr Tobiášek, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Kmec, CSc. Ing. Evžen Holas, CSc.

K technologii "třírozměrného boje"
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K plánování a řízení palebného ničení
Plukovník Ing. Oldřich Horák Možností průzkumu

Major dr. Jaroslav Vltavský, CSc. plukovník PhDr. František Knobloch, CSc., podplukovník dr. Jaromír Řezáč, CSc.

Některé sociální problémy v AČR
PhDr. Danuta Beranová Potřebujeme v armádě pracovníky sociálních věci?
 Redakce Julian Lider: Teorie vojenství (5. pokračován)
 Redakce Plk. John A. Warden: Plánování leteckých operaci· Útok nebo obrana
 Redakce Duplikace ve vojenském výzkumu, vývoji a oboustranně využitelné technologie
 Redakce Obranyschopnost v programech a názorech polských politiků
Podplukovník dr. Jaroslav Poliščuk Vliv velmocí na ČSR ve 20. letech
PhDr. Zdeněk Vališ Vladimír Přikryl
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  SLOVO VYDAVATELE
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a evropská bezpečnost
Podplukovník Antonín Svěrák Aktuální otázky transformace Severoatlantické aliance
Ing. Milan Štembera, CSc. Vojenskopolitické aspekty sil rychlého zásahu NATO a Západoevropské unie
Plukovník v zál. Ing. Stanislav Kočíř, CSc. Současná strategie národní bezpečnosti USA a SDI
Plukovník gšt. Václav Báča Odzbrojovací proces v Evropě a jeho kontrola
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Alianční politika
Ing. Jaroslav Němec Přestupy využitelné při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Výchozí podmínky pro bezpečnost našeho státu
Plukovník Ing. Jiří Vlasák Proč vojsko územní obrany?
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Na cestu nové české armády
Plukovník v zál. Ing. Evžen Holas, CSc. Kvantifikace pojmu obranná dostatečnost
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Možné uspořádání soustavy výcviku a vzděláni v Armádě České republiky

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Válečné hry a některé problémy jejich využití
Plukovník Ing. Václav Svoboda

K některým problémům informatizace v resortu

obrany a Armádě ČR

Podplukovník Ing. Emil Dračka, CSc.

plukovník doc. Ing. Jaroslav Sigmund, CSc.

Vztah chemického a chemického technického zabezpečeni v podmínkách nové organizační struktury orgánů veleni
Plukovník John A. Warden Pojem letecké převahy

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.

plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Jaká by měla být Armáda České Republiky
  Ještě jednou k problému divize, nebo brigáda
  Spolupráce států NATO ve vojenském výzkumu a vývoji
  Reorganizace ozbrojených sil Španělska a Nizozemí
  Ekologie a ozbrojené síly
  Ondřej Mézl - Andrej Gak
Celé číslo:   pdf file 
Obsah:  
Generálporučík Ing. Karel Pezl Armádo České republiky - Dobrý den
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a státy střední a východní Evropy

Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc., plukovník Ing. Karel Kulhánek, doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Spolupráce armád - příspěvek k bezpečnosti v Evropě
  Evropská bezpečnostní politika
Ing. Otakar Vlach, CSc. Možnosti a účinnost obrany české republiky po rozdělení ČSFR
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. K některým otázkám bezpečnostní politické českého státu
Ing. Josef Fučík Hledání zbrojní výroby
Plukovník doc. Ing. Karel Pichl, CSs. Příprava vojenských odborníků českého státu
  Julian Lider: Teorie vojenství
  John A. Warden: Plánování leteckých operaci

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák, plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša

Jakou mít Armádu České republiky?
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Bez nových poznatků o ozbrojeném konfliktu nízké intenzity se už neobejdeme
  U. S. Army War College
Major Ing. Oskar Kraváček Ještě k Perskému zálivu

Podplukovník Ing. Petr Janský, CSc.,

Jaroslava Štěrbová, prom. lil., Mgr. Richard Papík

Odbor bází dat Ústavu vědeckých informací
  Arrnádní generál Antonín Hasal-Nižborský
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Slovo vydavatele
PhDr. Jaroslav Janda K základním funkcím a cílům rezortu obrany a projektování jeho systémů organizace a řízení
PhDr. Antonín Rašek Dědictví a šance pro novou českou a slovenskou armádu
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika českého státu

PhDr. Peter Paducha, PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.

K předpokladům pro rozvoj vojáků – občanů budoucí české armády
Doc. PhDr. Jaromír Cvrček Rozdělení armády a společenskovědní poznání jako hodnoty

Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal, Generálmajor v zál. Ing. Otakar Vlach, CSc.

Přístupy k vypracování vojenské doktríny České republiky a Slovenské republiky
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek CSc. Systém obrany státu a úloha armády v něm jako státotvorné atributy
Ing. Milan Štembera, CSc. K některým problémům obrany rozděleného Československa
Plukovník Ing. Jiří Fučík Českou armádu, nebo vládní vojsko?
Podplukovník Ing. Jan Mestek Otázky
Plukovník Ing. Miloš Adamec Problematika vyzbrojování armád nástupnických států

Plukovník Ing. Egon Kratochvíl, Plukovník Ing. Miroslav Veselý

Informační a logistická kompatibilita – podmínka spolupráce s armádami NATO
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Úvahy o profesionalizaci armád nástupnických států po zániku ČSFR
Podplukovník PhDr. Přemysl Duben Česká veřejnost o armádě
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Profesionalizace a dělení armády
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger Zkušenosti z dělení armád ve dvacátém století
  Řízení resortu obrany - kompetence
  Parlamenty vyspělých demokratických států a vojenská ekonomika
  Globální strategický pohled:nová éra konfliktů