Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Generálmajor Ing. Emil Antušák Další kolo reorganizace armády před námi
JUDr. Vladimír Handl, CSc. Rozšířit NATO, nebo nikoli?
Ing. Jaroslav Němec Bezpečnostní politika české republiky
Plukovník Ing. Ladislav Klima, CSc. Poznámky k využívání vědecké a výzkumné základny státu pro obranu

Plukovník Ing. Ladislav Klima, CSc., plukovník Ing. Petr Svozil

Logistika v Armádě České republiky
 Redakce Systém obrany České republiky a jeho tvorba
 Redakce Armáda České republiky a hlavni směry její výstavby
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Odezvy na novou éru konfliktů

Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. plukovník doc. Ing. Petr Tobiášek, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Kmec, CSc. Ing. Evžen Holas, CSc.

K technologii "třírozměrného boje"
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K plánování a řízení palebného ničení
Plukovník Ing. Oldřich Horák Možností průzkumu

Major dr. Jaroslav Vltavský, CSc. plukovník PhDr. František Knobloch, CSc., podplukovník dr. Jaromír Řezáč, CSc.

Některé sociální problémy v AČR
PhDr. Danuta Beranová Potřebujeme v armádě pracovníky sociálních věci?
 Redakce Julian Lider: Teorie vojenství (5. pokračován)
 Redakce Plk. John A. Warden: Plánování leteckých operaci· Útok nebo obrana
 Redakce Duplikace ve vojenském výzkumu, vývoji a oboustranně využitelné technologie
 Redakce Obranyschopnost v programech a názorech polských politiků
Podplukovník dr. Jaroslav Poliščuk Vliv velmocí na ČSR ve 20. letech
PhDr. Zdeněk Vališ Vladimír Přikryl
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  SLOVO VYDAVATELE
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a evropská bezpečnost
Podplukovník Antonín Svěrák Aktuální otázky transformace Severoatlantické aliance
Ing. Milan Štembera, CSc. Vojenskopolitické aspekty sil rychlého zásahu NATO a Západoevropské unie
Plukovník v zál. Ing. Stanislav Kočíř, CSc. Současná strategie národní bezpečnosti USA a SDI
Plukovník gšt. Václav Báča Odzbrojovací proces v Evropě a jeho kontrola
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Alianční politika
Ing. Jaroslav Němec Přestupy využitelné při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Výchozí podmínky pro bezpečnost našeho státu
Plukovník Ing. Jiří Vlasák Proč vojsko územní obrany?
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Na cestu nové české armády
Plukovník v zál. Ing. Evžen Holas, CSc. Kvantifikace pojmu obranná dostatečnost
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Možné uspořádání soustavy výcviku a vzděláni v Armádě České republiky

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Válečné hry a některé problémy jejich využití
Plukovník Ing. Václav Svoboda

K některým problémům informatizace v resortu

obrany a Armádě ČR

Podplukovník Ing. Emil Dračka, CSc.

plukovník doc. Ing. Jaroslav Sigmund, CSc.

Vztah chemického a chemického technického zabezpečeni v podmínkách nové organizační struktury orgánů veleni
Plukovník John A. Warden Pojem letecké převahy

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.

plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Jaká by měla být Armáda České Republiky
  Ještě jednou k problému divize, nebo brigáda
  Spolupráce států NATO ve vojenském výzkumu a vývoji
  Reorganizace ozbrojených sil Španělska a Nizozemí
  Ekologie a ozbrojené síly
  Ondřej Mézl - Andrej Gak
Celé číslo:   pdf file 
Obsah:  
Generálporučík Ing. Karel Pezl Armádo České republiky - Dobrý den
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a státy střední a východní Evropy

Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc., plukovník Ing. Karel Kulhánek, doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Spolupráce armád - příspěvek k bezpečnosti v Evropě
  Evropská bezpečnostní politika
Ing. Otakar Vlach, CSc. Možnosti a účinnost obrany české republiky po rozdělení ČSFR
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. K některým otázkám bezpečnostní politické českého státu
Ing. Josef Fučík Hledání zbrojní výroby
Plukovník doc. Ing. Karel Pichl, CSs. Příprava vojenských odborníků českého státu
  Julian Lider: Teorie vojenství
  John A. Warden: Plánování leteckých operaci

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák, plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša

Jakou mít Armádu České republiky?
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Bez nových poznatků o ozbrojeném konfliktu nízké intenzity se už neobejdeme
  U. S. Army War College
Major Ing. Oskar Kraváček Ještě k Perskému zálivu

Podplukovník Ing. Petr Janský, CSc.,

Jaroslava Štěrbová, prom. lil., Mgr. Richard Papík

Odbor bází dat Ústavu vědeckých informací
  Arrnádní generál Antonín Hasal-Nižborský
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Slovo vydavatele
PhDr. Jaroslav Janda K základním funkcím a cílům rezortu obrany a projektování jeho systémů organizace a řízení
PhDr. Antonín Rašek Dědictví a šance pro novou českou a slovenskou armádu
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika českého státu

PhDr. Peter Paducha, PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.

K předpokladům pro rozvoj vojáků – občanů budoucí české armády
Doc. PhDr. Jaromír Cvrček Rozdělení armády a společenskovědní poznání jako hodnoty

Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal, Generálmajor v zál. Ing. Otakar Vlach, CSc.

Přístupy k vypracování vojenské doktríny České republiky a Slovenské republiky
Plukovník doc. Ing. Jiří Strnádek CSc. Systém obrany státu a úloha armády v něm jako státotvorné atributy
Ing. Milan Štembera, CSc. K některým problémům obrany rozděleného Československa
Plukovník Ing. Jiří Fučík Českou armádu, nebo vládní vojsko?
Podplukovník Ing. Jan Mestek Otázky
Plukovník Ing. Miloš Adamec Problematika vyzbrojování armád nástupnických států

Plukovník Ing. Egon Kratochvíl, Plukovník Ing. Miroslav Veselý

Informační a logistická kompatibilita – podmínka spolupráce s armádami NATO
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Úvahy o profesionalizaci armád nástupnických států po zániku ČSFR
Podplukovník PhDr. Přemysl Duben Česká veřejnost o armádě
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Profesionalizace a dělení armády
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger Zkušenosti z dělení armád ve dvacátém století
  Řízení resortu obrany - kompetence
  Parlamenty vyspělých demokratických států a vojenská ekonomika
  Globální strategický pohled:nová éra konfliktů
Celý článek:      pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Vědní a technická politika ministerstva obrany po rozdělení federace
Plukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Francouzské pojetí evropské bezpečnosti

Podplukovník Ing. Ján Kútik, podplukovník Ing. Zdeněk Mejta, CSc.

Minulost, současnost a budoucnost vojenské strategie NATO
PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. Máme dobře vybrané a uspořádané poznatky pro harmonický a tvořivý rozvoj osobnosti?
PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc. PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc.

Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plukovník doc. Ing. Petr Tobiášek, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Kmec, CSc., Ing. Evžen Holas, CSc.

Strategie odvracení válek
  Teorie vojenství - Analýza podstaty války

Plukovník Ing. Jaroslav Kořínek, plukovník Jiří Jareš

Problematika systému hospodářské mobilizace a nouzové plánováni
  Seminář k vědní a technické politice resortu FMO
Plukovník PhDr. Karel Jícha K vojenské doktríně CSFR

Plukovník Ing. Bohumil Vavřina, CSc.,

Ing. Eva Krupičková, CSc.

Průzkum informačních potřeb VTEI na úrovni FMO
  Současný stav a perspektivy rozvoje Bulharské armád
  Výstavbě ozbrojených sil Ruska, Běloruska, Moldavska a Ukrajiny
  K válečným akcím u Perského zálivu
  Odraženi agrese protivníka používajícího vysoce přesné zbraně
  Armádní generál Alois Liška
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
PhDr. Jaroslav Janda Cíle a programy v oblasti obrany státu

Dr. Lajos Berek,

Dr. Pál Vojnits

Úvahy o praktickém uskutečňování otázek nové vojenské politiky Maďarska
Laszló Tolnay Aktuální otázky maďarské bezpečnostní politiky

Ing. Josef Minařík, CSc.,

podplukovník Jan Fejgl

Vize geopolitického vývoje na počátku 21. století
Podplukovník Ing. Miroslav Štangl, CSc. Místo a úloha zbraní hromadného ničení včera o dnes
  Kulatý stůl
  Nová americká strategie národní bezpečnosti
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K obsahu práce operačního štábu
Julian Lider Teorie vojenství
Podplukovník Ing. Petr Zadina, CSc. Systémy C31 a jejich uplatněni v Čs. armádě
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Problematika KV spojeni
Plukovník Ing. Oldřich Janata, CSc. Vědecké informace ve vojenském výzkumu
Plukovník Ing. Jaroslav Hýsek, CSc. K ženijní problematice obrany
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ke koncepci a nové strategii NATO
Podplukovník doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Metoda řízení dle cílů a její uplatněni na ÚEŘ

Podplukovník Ing. Otakar Mika, CSc.

Podplukovník Ing. Milan Křiž

Některé potenciální zdroje extrémně kontaminace životního prostředí v míru
Plukovník Ing. Jaroslav Němec W. Taft o evropské bezpečnosti po zkušenostech z války u Perského záliv
  K ozbrojeným silám Belgie, Francie a Rakouska
  Je obrana proti vysoce přesným zbraním aktuální?
  Armádní generál Sergej Ingr
  Novinky zahraniční vojenskoodborné literatury