Redakční rada

Nabídka akcí

 

 

Recenzovaný on-line pokračující časopis Doktríny byl odborným recenzovaným neimpaktovaným periodikem, jenž byl do konce roku 2013 platformou pro publikování autorských příspěvků v oblasti vojenské teorie, informací, poznatků a zkušeností z výcviku a činnosti vojsk ve vojenských operacích. Vydavatelem časopisu byl odbor doktrín Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově.

Časopis Doktríny byl k 1. 1. 2014 zrušen, ale dostupnost archivu je zachována viz odkaz níže. Autoři mohou své příspěvky dále zveřejňovat v časopise Vojenské rozhledy.

 

 Prezentace1