Redakční rada

Nabídka akcí

{tab  }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1934

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací konference (pokračování)

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1934

X

Patnáct let francouzské mise v Československu

Mjr. gšt. Jan Srb

Hospodářská mobilisace státu

Škpt. Florián Špičák a npor. Lad. Hes

Chemická válka a její vojenský význam

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1934

 

Válečné zkušenosti a studium dějin

Plk. gšt. František Walter

Belgická armáda

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 4/1934

 

Pravdivost zpráv v boji

Plk. gšt. František Walter

Belgická armáda (dokončení)

Plk. gšt. N. N. Tilly

Existence pevnosti u uzavřených front

 

Literární přehled

č. 5/1934

F. Steidler

Milan Rastislav Štefánik a naše armáda

 

Stanoviště velitele v moderním boji

Mjr. gšt. Bohumil Paleček

Úvahy o organisaci komunikací a zásobování v poli

Pplk. Ladislav Preininger

Boje o Terron sur Aisne ve Francii (pokračování)

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 6/1934

Brig. gen. Birula

Rozkazovací technika s hlediska psychologického

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací konference (pokračování)

Pplk. Ladislav Preininger

Boje o Terron sur Aisne ve Francii

Pplk. gšt., býv. rus. armády N. N. Tilly

Taktické požadavky při konstrukci útočných vozů

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 7-8/1934

 

Písemnosti na frontě

Kpt. konc. Jiří Jeníček

Výchova ke kázni

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací konference (pokračování)

Pplk. Ladislav Preininger

Boje o Terron sur Aisne ve Francii (dokončení)

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 9/1934

Plk. gšt. Ladislav Kotík

Střetný boj

Mjr. gšt. František Papoušek

Tanky v střetném boji

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 10/1934

Arm. gen. Jan Syrový

Památce Jeho Veličenstva rytířského krále Alexandra I. Sjednotitele

Generál býv. Ruské armády Ščepichin

Činnost ruského jezdectva ve Východních Průších

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 11/1934

Pplk. gšt. —ský

Odzbrojovací konference (pokračování)

Pplk. žen. František Baron

Protiútok v opevněném postavení

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 12/1934

 

Škpt. jezd. Štěpán. Horský

Obsazování Slovenska čs. vojskem v době od listopadu 1918 do 20. března 1919

Plk. N. N. Tilly

Těžký tank anebo lehký útočný vůz?

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

Zprávy z Vojenskéhu ústavu vědeckého

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1934

škpt. pěch. Josef Chlumský

Úvaha o pěchotě

škpt. pěch. Karel Stein

Střelba z těžkého kulometu v noci, v mlze a v dýmu

  Pěchota u nás a v cizině
    Z cizích revuí

č. 2/1934

škpt. pěch. Josef Chlumský

Úvaha o pěchotě (pokračování)

Mjr. pěch. Alois Votruba

Útokové lávky

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 3/1934

škpt. pěch. Josef Chlumský

Úvaha o pěchotě

Mjr. gšt. Jiří Sommer

Dva měsíce pohybné války pěšího pluku

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 4/1934

Kpt. pěch. Josef Wagenknecht

Výchova a výcvik poddůstojníků presenční služby vzhledem k poslání poddůstojníka jako prvního vychovatele vojáka

Škpt. pěch. Fr. Markalous a Fr. Petráček

Střelba z 9 cm minometu vz. 17. při oboustranném pozorování

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 5/1934

Škpt. pěch. Ludvík Novotný

Boj o osady

Mjr. pěch. František Šantora

Rozkazy v míru a ve válce

Mjr. pěch. Ludvík Mach

Zkrácení doby presenční služby vyžaduje revise výcvikových pomůcek

č. 6/1934

Škpt. pěch. Ludvík Novotný

Boj o osady (dokončení)

Mjr. gšt. Otakar Žampасh

Útok pěchoty, zesílené tanky, na vybudované obranné postavení

škpt. pěch. Karel Stein

Střelba z těžkých kulometů

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 7-8/1934

Mjr. pěch. Jan Valníček

Nepřímé zamířeni kulometů

Sigma

Vojenská přísaha u nás a jinde

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Literární přehled

č. 9/1934

Mjr. pěch. Jan Valníček

Nepřímé zamířeni kulometů (dokončení)

Plk. žen. Josef Petřík

Součinnost ženijního vojska s pěchotou

 

Pěchota u nás a v cizině a z cizích revuí

č. 10/1934

Škpt. pěch. František Petráček

Doprovodné a protitankové zbraně pěchoty

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 11/1934

Škpt. pěch. František Petráček

Doprovodné a protitankové zbraně pěchoty (dokončení)

Škpt. pěch. Rudolf Šiman

Lehká pěchota

Pplk. pěch. Otakar Vyroubal

Předvojový prapor za přibližování a zjednání dotyku

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 12/1934

Mjr. pěch. Jaroslav Pazdírek

Účinek malorážných zbraní na pozemní cíle

Mjr. pěch. Jan Valníček

Puškové granáty

Pplk. pěch. Jaroslav Svoboda

Znázorňování a značkování palby

Škpt. pěch. Ota Knott

Zjišťování přestřelitelnosti překážek při nepřímé střelbě z těžkých kulometů

 

Pěchota u nás a v cizině

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1934

Pplk. děl. Adolf Dvořáček

Příprava střelby ze záměnného postavení

Mjr. děl. Alois Bura a mjr. gšt. Albert Nesweda

Útok na ruské předmostí na Stochodu mezi Toboly a Geleninem 3. dubna 1917

Pplk. děl. A. S.

Kůň v tahu s postrojem

Plk. děl. v. v. Karel Rücker

Výcvik záložních důstojníků a déle sloužících poddůstojníků

Npor. děl. Karel Zadina

Stupňovaná řada

Kpt. děl. Jiří Baitler

Přímé spojení baterie s pěchotou

Pplk. děl. Josef Větrovec

K článku „Oddíl v obraně“

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině a z cizéch revuí

č. 2/1934

Kpt. děl. Bohumil Kuba

Zamíření baterie

Plk. děl. František Kryštof

Úprava pásem působnosti ve skupině a v oddílu

Škpt. děl. Jan Massmann a Ed. Prát

Střelba na svahy při jednostranném pozorování

Škpt. děl. František Herclík

Určování cílů v terénu

 

Z cizích revuí

č. 3/1934

Škpt. děl. Antonín Pinkas

Koordinace střelby v oddílu

Pplk. děl. Walter Vogel

Jak si opatří orientační důstojník sám podklad pro fotografické práce

Npor. pilot balonu Karel Morav

Měření dálek Wildovou invarovou latí

Kpt. děl. Gustav Mohapel

Tažná síla koní

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 4/1934

Pplk. děl. Adolf Dvořáček

Praktické pokyny pro střelbu při jednostranném pozorování

Mjr. děl. Konstantin Kapnin

Průzkum a činnost jezdeckého dělostřelectva za přibližování

Mjr. děl. Kazimír Mareš

Zrychlené určení denních a zvláštních vlivů

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 5/1934

Kpt. děl. Vladimír Talášek

Dělostřelectvo armádního sboru

Mjr. děl. J. Veselý a

škpt. děl. H. Štromajer

Vyhodnocení úchylek středního bodu nárazu, označených letcem podle světových stran

Pplk. děl. Ing. Karel Mahr

Zvukoměřictví ve válce pohybné

Rtm. děl. Jaroslav Šubert

Meteorolog v dělostřelectvu

Npor. děl. Karel Gruncl

Výcvik příslušníků automobilních jednotek v německé armádě

 

Literární přehled

č. 6/1934

Plk. děl. František Kryštof

Motorisace divisního dělostřelectva

Pplk. děl. Alexander Brimmer

Rychlá příprava střelby zpaměti

Škpt. děl. Karel Oktábec

Doprovodné dělo

Kpt. děl. Jaroslav Chyška

Oboustranné pozorování při použití rovnoběžných základen

Plk. gšt. býv. rus. armády N. N. Tilly

Jaké auto potřebuje armáda

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1934

Pplk. let. Karel Stránský

Příprava německého letectva na jarní ofensivu

Pplk. pol. pilot l. Vladislav Květon

Bitevní nálety

škpt. gšt. p. p. l. Josef Hanuš

Problém letecké převahy

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 2/1934

Mjr. let. Jan Šmíd

Několik poznámek k vývoji a použití letectva

Pplk. let. Karel Stránský

Příprava německého letectva na jarní ofensivu

Škpt. p. p. l. RNC Vilém Mrázek

Radiotelegrafické spojení letce se zemí

Mjr. gšt. Václav Melichárek

Pozorovatelé z letounů

Ing. Dr. Václav Chytrý

Význam stínů v letecké fotografii

 

Letectvo u nás a v cizině a z cizích revuí

č. 3/1934

Por. p. p. poz. Albín Hejtmánek

Výchova důstojníků letectva

Mjr. let. Jan Šmíd

Několik poznámek k vývoji a použití letectva

Pplk. let. Jaroslav Topič

Teritoriální obrana proti letadlům

Pplk. p. p. l. A. R. Hartman

Vlastnosti leteckého personálu

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 4/1934

Pplk. p. p. l. Ladislav Syka

Úvaha o pozorovacím letounu

Mjr. let. Jan Šmíd

Několik poznámek k vývoji a použití letectva (dokončení)

Kpt. tech. let. zbroj. Antonín Lipner

Použití děl a kulometů v leteckém boji

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, různé zprávy

č. 5/1934

Mjr. let. Sahini Alexandru

Zpravodajská činnost letectva

L. T. a J. H.

Působení v nepřátelském týlu

Mjr. let. Alois Kubita

Přezbrojení stíhacího letectva

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí, literární přehled, různé zprávy

č. 6/1934

Mjr. gšt. František Papoušek a mjr. gšt. p. p. l. Josef Hanuš

Letectvo v boji s tanky

škpt. děl. Jiří Srp

Spolupráce letectva s dělostřelectvem proti letadlům

Npor. děl. Michal Janďourek

Soustředěni palby skupiny DPL

Npor. let. František Pospíšil

Letecká fotografie u leteckých pluků

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Různé zprávy

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1934

Eté.—

Nové jezdectvo

Škpt. Vsevolod Milodanovič

Ataka 2. brigády 14. ruské jezdecké divise

Mjr. Karel Fialka

Postup denní výcvikové práce na koni podle italského vojenského předpisu z r. 1932

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 2/1934

Brig. gen. Jiří Birula

Jezdecký polní řád sovětské armády

Kpt. jezd. Vlad. Kutnohorský

Individuální ochrana koní proti bojovým plynům

Mjr. gšt. Fr. Papoušek

Postup modernisované vyšší jezdecké jednotky proti motoricko-mechanické vyšší jednotce

 

Z cizích revuí a literární přehled

č. 3/1934

Mjr. gšt. Karel Vondráček

Spotřeba koní rakousko-uherské armády ve světové válce

 

Názvosloví při vyhledávání zpráv

Pplk. vet. dr. Václav Moravec

Veterinářství v poli, jeho význam a organisace

   

č. 4/1934

Mjr. gšt. Jaroslav Kadainka

Taktický význam smíšené vyšší jezdecké jednotky (motorisované — rychlé)

Gen. vet. dr. Jar. Stodola

Úvaha o veterinářské službě u bojových jednotek

Mjr. gšt. V. Melicharek

Jak vybavit jezdectvo, aby bylo soběstačné pro přechody vodních toků; prostředky pluku, vyšší jezdecké jednotky

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

{tab Rozhledy technických zbraní}

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1934

Plk. Ing. Jan Čermák

Studie o obraně státních hranic

Npor. Ing. Alexej Černobrovkin

Tři příklady přechodů pomoci útokových lávek

Mjr. gšt. Oto Hauka a mjr. Gustav Reška

Zničení železničního mostu u Neratovic r. 1866

 

Technické zbraně u nás a v cizině, z cizích revuí

č. 2/1934

Plk. žen. Josef Petřík

Činnost přednosty armádní ženijní služby za ofensivy

Pplk. žen. Ing. Dr. Vladimír Hájek

Ničení

Mjr. v. v. František Skopec,

Využití málo splavných vodních toků za války

Plk. gšt. Ing. Bohumil Junger

Vliv stálého opevnění na vedení operací

 

Z cizích revuí

č. 3/1934

Pplk. gšt. Karel Pražák

Organisace styku a spojení

Plk. gšt. Ing. Bohumil Junger

Vliv stálého opevnění na vedení operací

 

Z cizích revuí

č. 4/1934

Pplk. žen. Ing. Dr. Vladimír Hájek

Moderní směry v ženii

Škpt. pěch. Dr. Karel Hlávka

Výchova vojenských geologů a vojenská se zřetelem ke geologii

 

Technické zbraně u nás a v cizině

{tab Cvičební listy}

 

 

 

Cvičební listy

č. 1/1934

č. 2/1934

č. 3/1934

č. 4/1934

č. 5/1934

č. 6/1934

č. 7-8/1934

č. 9/1934

č. 10/1934

č. 11/1934

č. 12/1934

{/tabs}