Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1920

č. 1 / 1920

Slovo úvodní

Mjr. F. Wretzl

Návrh cvičného řádu pro československou pěchotu

Proč se Německo dne 11. listopadu 1918 vzdalo?

V. J. Hauner

Vojevůdce Ludendorff (1)

Vojenství doma a v cizině

Z našich revuí

Zprávy z Vědeckého svazu čs. důstojnictva

č. 2 / 1920

mjr. gen.št. Rudolf Hanák

Vývoj pěchotní výzbroje za světové války

V. J. Hauner

Vojevůdce Ludendorff (2)

mjr. gen.št. Rudolf Hanák

Nový francouzský cvičební řád pro pěchotu

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

Zprávy z Vojenského ústavu vědeckého

č. 3 / 1920

npor. Rudolf Lounský

President o armádě

gen. Frant. Schöbl

Několik poznámek k výcviku vojína ve střelbě

kpt. Jan Gebauer

Teorie střelby na letadla

pplk. Rudolf Polz

Ztráty byv. Rakousko-Uherska ve světové válce

V. J. Hauner

Vojevůdce Ludendorff (3)

Vojenství doma a v cizině

Prameny k dějinám našeho vojska

č. 4 / 1920

pplk. gš. Vladimír Klecanda

Operace československého vojska na Rusi v letech 1917-20

Dr. Emil Mašín

Bojová práce České Družiny

Dr. R. Tschorn

Dudáci vojáci

Vojenství doma a v cizině

Z našich revuí

č. 5 / 1920

kpt. Jan Gebauer

Teorie střelby na letadla (dokončení)

Československé vojenské museum

mjr. gen.št. Rudolf Hanák

Nový francouzský cvičební řád pro pěchotu (pokračování)

Vojenství doma a v cizině