Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1933

Mjr.gšt. František Papoušek

Motorisace a mechanisace armády

Mjr.gšt. František Papoušek

Rakouský „Führung und Gefecht der verbundenen Waffen“ (F. u. G.) Díl XI. – Boj (Pokračování)

J. Flipo

Vojenství u nás a v cizině

Dr. Jaroslav Hándl

Za ministrem národní obrany

č. 2/1933

Mjr.gšt. František Papoušek

Motorisace a mechanisace armády - pokračování

Mjr.gšt. František Papoušek

Rakouský „Führung und Gefecht der verbundenen Waffen“ (F. u. G.) Díl XI. – Boj (Pokračování) – pokračování

Kpt. František Martínek

Rozpory v líčeních bitvy u Lützenu

Mjr.gšt. B.

Vojenství u nás a v cizině

č. 3/1933

Mjr.gšt. František Papoušek

Motorisace a mechanisace armády - pokračování

Mjr.gšt. František Papoušek

Rakouský „Führung und Gefecht der verbundenen Waffen“ (F. u. G.) Díl XI. – Boj (Pokračování) – dokončení

Plk.gšt. Jiří Birula

Ústup ve dne

Štb.kpt.gšt. Stanislav Suledr

Vojenství u nás a v cizině

č. 4/1933

Mjr.gšt. František Papoušek

Motorisace a mechanisace armády - pokračování

Plk.gšt. Sergěj Ingr

Nejnižší smíšená jednotka

Vojenství u nás a v cizině

Pplk.gšt. –ský

Odzbrojovací konference roku 1932

č. 5/1933

Armádní gen. Louis-Éugene Faucher

K 300. výročí narození Vaubana

Mjr.gšt. František Papoušek

Motorisace a mechanisace armády - pokračování

Pplk.gšt. –ský

Odzbrojovací konference roku 1932 – dokončení

Mjr.gšt. František Dědič

Polská doktrína a její oprávnění

č. 6/1933

Mjr.gšt. František Dědič

Polská doktrína a její oprávnění – dokončení

Štb.kpt. Ludvík Novotný

Taktické použití umělé mlhy

Vojenství u nás a v cizině

č. 7-8/1933

Pplk..gšt. Hynek Štěpánský

K diskusi o nejnižší smíšené jednotce

Mjr.gšt. B.

Vojenství u nás a v cizině

Pplk.gšt. –ský

Odzbrojovací konference roku 1932. Její pokračování v roce 1933

č. 9/1933

Pplk. JUDr. Josef Lepšík

Jak stanoviti v novém vojenském trestním zákoně hranice mezi soudním a kázeňským bezprávím (jak při deliktech vojenských, tak i při deliktech obecných, o nichž jedná přípravná osnova trestního zákona z r. 1926)?

Pplk.gšt. –ský

Odzbrojovací konference roku 1932

Mjr. František Ptašinský

Vojenství u nás a v cizině

č. 10/1933

Štb.kpt. Václav Kautský

Cyklistické jednotky

Mjr.gšt. František Papoušek

Rakouský polní řád „F. u. G.“, část III. a IV.

Štb.kpt. Dr. Karel Hlávka

Vojenská geologie a ruská armáda

Plk.gšt. bývalé ruské armády V. Dobrynin

Vojenství u nás a v cizině

č. 11/1933

Štb.kpt. Václav Kautský

Cyklistické jednotky – dokončení

Mjr.gšt. František Papoušek

Obrana pěší divise na pochodu proti „rychlé vyšší jednotce“

Mjr.gšt. František Rossmanith

Rychlá vyšší jednotka po stránce materiální

Plk.gšt. bývalé ruské armády V. Dobrynin

Vojenství u nás a v cizině

č. 12/1933

Gen. M. A. Inostrancev

První boj záložní divise

Vojenství u nás a v cizině

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1933

pplk. gšt. Jan Kasalický kpt. Leo Schieberle

Boj z blízka

brigádní gen. Karel Kutlvašr

Příklady nočního boje

mjr. gšt Jan Valenta

Poznámky k článku škpt.gšt Sommra „Modernisace dnešní pěchoty“

 

Z cizích revui

č. 2/1933

npor. Bedřich Valenta

Spojovací orgány pěšího pluku

mjr. Josef Tureček

Útok na osadu

škpt. Jan Valníček

Bezpečnost vlastních vojsk při přestřelování z těžkých kulometů

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 3/1933

mjr. gšt. Václav Vlček mjr. gšt. Václav Kropáček

Jak a v čem by bylo možno zmechanizovat a zjednodušit výcvik?

 

Činnost cyklistických jednotek belgické armády na počátku světové války (1914)

škpt. Jan Valníček

Bezpečnost vlastních vojsk při přestřelování z těžkých kulometů

mjr. Kazimír Mareš

Zlepšení zaměřování u 9 cm minometu vz. 17

pplk. gšt. P-k

Kotované dráhy letu a jejich užití v přípravě nepřímé střelby z kulometů

 

Z cizích revui

č. 4/1933

mjr. gšt. Václav Vlček    mjr. gšt. Václav Kropáček

Jak a v čem by bylo možno zmechanizovat a zjednodušit výcvik?

mjr. Drahomír Dorschner

Poučná střelba z kulometů

mjr. Kazimír Mareš

Zlepšení zaměřování u 9 cm minometu vz. 17

škpt. gšt. Jiří Sommer

Spojení pěchoty s dělostřelectvem v útočném boji

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 5/1933

škpt. Jan Valníček

Jak určovati z mapy rychle hranice možnosti podpory palebného sledu přestřelováním z těžkých kulometů

mjr. Drahomír Dorschner

Poučná střelba z kulometů

mjr. gšt. Václav Vlček    mjr. gšt. Václav Kropáček

Jak a v čem by bylo možno zmechanizovat a zjednodušit výcvik?

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 6/1933

pplk. gšt. Jan Kasalický

Organisace jednotek útočných vozů

mjr. gšt. Václav Vlček     mjr. gšt. Václav Kropáček

Jak a v čem by bylo možno zmechanizovat a zjednodušit výcvik?

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 7/1933

mjr. Josef Tureček

Předvojový prapor za přibližování a zjednání dotyku

mjr. Jan Valníček

Řešení rozměrů terčů pro zápalkovou střelbu na podkladě rovnosti střelby zápalkové a školní

pplk. Bohumil Boček

Nový cvičební řád P-II-1 pro kulometné jednotky pěchoty

škpt. gšt. Jiří Sommer

Spojení pěchoty s dělostřelectvem v útočném boji

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 9/1933

škpt. J. M. Smazal

Lze zjednodušiti výcvik mechanisací?

škpt. Ludvík Novotný

Organisace a způsoby použití tanků v sovětském Rusku

škpt. Karel Štein

Přestřelování vojsk a terénních překážek

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 10/1933

G. F. M.

Noční útok

mjr. Drahomír Dorschner

Udávání cílů pro těžký kulomet pomocí svítícího střeliva

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 11/1933

mjr. Jan Valníček

Puška s velkou počáteční rychlostí střely

mjr. gšt. Karel Veit

Výcvik malých pěších jednotek a znázorňování paleb

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 12/1933

mjr. František Šantora

Je třeba systemizovat stále předzvědné jednotky u vojskových těles pěchoty?

škpt. Karel Štein

Střelba nepřímá

 

Pěchota u nás a v cizině

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1933

pplk. Jan Pelikán

Koordinace střelby v oddílu za povšechné přípravy

kpt. Gustav Mohapel

Horský kanón doprovodným dělem

pplk. Josef Srstka

Zbraně proti obrněným vozidlům

mjr. gšt. Jan Reš

Některé způsoby zastřílení polského dělostřelectva

plk. Václav Šára

Výcvik záložních důstojníku a déle sloužících poddůstojníků

plk. František Kryštof

Disponování dělostřeleckými pátracími orgány

 

Z cizích revui

č. 2/1933

npor. Karel Zadina

Využití zastřílených prvků baterií jiné ráže při střelbě z téhož palebného postavení

plk. gšt. Josef Bartoš

Organisace dělostřelectva smíšené brigády a divise

kpt. Gustav Mohapel

Horský kanón doprovodným dělem

pplk. Josef Srstka

Zbraně proti obrněným vozidlům

škpt. Václav Hill

Výcvik důstojníků v jízdě na koni

 

Z cizích revui

č. 3/1933

mjr. gšt. František Mašek

Doprovodné baterie na Piavě

kpt. Jan Černý

Střelba v noci

škpt. Jan Massmann

škpt. Eduard Prát

Srovnání goniobusol

npor. Jaroslav Chyška

Je absolutní srovnání děl možné?

škpt. Václav Thoř

Telemetrie ve službách dělostřeleckého zpravodajství

pplk. Ondřej Vysloužil

Návrh na novou úpravu úhloměrů

 

Z cizích revui

č. 4/1933

pplk. gšt. František Hrubiš

Bojové plyny v palbách proti bateriím

mjr. gšt. Bedřich Beneš

Dva příklady doprovodného dělostřelectva

gen. Rš.

Topografická služba v britské armádě za světové války

npor. Jaroslav Chyška

Poznámky k jednostrannému pozorování

npor. Jan Husák

Oboustranný radiotelegrafní styk dělostřelectva s dělostřeleckým letounem

č. 5/1933

pplk. Jan Pelikán

Koordinace střelby v oddílu za povšechné přípravy

pplk. Adolf Dvořáček

Rudá armáda a chemická válka

plk. František Kryštof

Některé pomůcky k vedení palby skupiny a oddílu

mjr. Miroslav Šípek

Výchova poddůstojníků polního dělostřelectva

 

Z cizích revui

č. 6/1933

mjr. gšt. František Hrubiš

Oddíl v obraně

npor. Karel Zadina

Střelba z rozčleněného palebného postavení

por. František Dvořák

Postupování povelů za plynového poplachu

npor. Ota Dvořák

Zpravodajská baterie dělostřeleckého pluku

kpt. Bohumil Kuba

O srovnání goniobusol

mjr. B.

Dělostřelectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1933

mjr. gšt. Emil Tarant

Letectvo rozhodujícím činitelem k dosažení účelu války?

škpt. Stanislav Sousedík

Prostorové vidění

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 2/1933

mjr. Karel Stránský

Zpravodajská služba obrany proti letadlům

mjr. p.p.l. Josef Hamšík

Noční bombardovací letectvo rakousko-uherské

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 3/1933

pplk. Bedřich Starý

Soudobý problém bombardovacího letectva

pplk. Vladislav Květoň

Studie technicko-střeleckého výpočtu v leteckém bombardování

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 4/1933

pplk. Vladislav Květoň

Příklad podrobného rozboru cílů pro letecké bombardování za dne

pplk. J. J.

Německá zápolní obrana proti letadlům ve válce 1914-1918

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 5/1933

kpt. Jan Pernikář

npor. Otto Šafařík

Spolupráce dělostřelectva s letcem a vzájemný radiotelegrafní styk

pplk. J. J.

Zápolní obrana proti letadlům v Rakousku-Uhersku za války 1914-1918

mjr. gšt. Karel Vondráček

První použití našeho letectva

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 6/1933

pplk. J. J.

Německá obrana proti letadlům za jarní ofensivy 1918

pplk. Bedřich Starý

Několik úvah o stíhacím letectvu

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1933

plk. MVD. Jaroslav Stodola

Organisace a chod veterinářské služby u jezdectva v poli

mjr. Konstantin Kapnin

Nájezd kombinované ruské jezdecké divise v srpnu 1914

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 2/1933

škpt. gšt. Jaroslav Kadainka

Budienného jezdecká armáda u Kijeva v roce 1920

-c-

Německé jezdectvo při závěrečných cvičeních v roce 1932

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 3/1933

škpt. Alexandr Mizinov

Ruské armádní jezdectvo před frontou 8.ruské armády od 6. VIII do 23. VIII 1914

mjr.gšt. J. R.

Několik úvah o jezdeckém dělostřelectvu

škpt. Oldřich Beneš

Úvaha o organisaci jezdectva

-lip-

Nový francouzský předpis pro jezdectvo

 

Z cizích revui

č. 4/1933

škpt. Alexandr Mizinov

Ruské armádní jezdectvo před frontou 8.ruské armády od 6. VIII do 23. VIII 1914

škpt. Václav Čabrada

Přeprava koní přes vodní toky plováním

 

Z cizích revui

{tab Rozhledy technických zbraní}

Rozhledy technických zbraní

1/1933

-ger

Boj o řeky podle maďarské doktríny

plk. Ing. Václav Veselý

Přechod Marny Němci v červenci 1918

pplk. ing. Dr. techn. Vladimír Hájek

Kdy se má započít za násilného přechodu stavět válečný most

mjr. ing. Antonín Sameš

Stálé či polní opevnění

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích technických revui

2/1933

plk. ing. Jan Čermák

Poznámky k studiu mostové soupravy

pplk. gšt. Ladislav Tomsa

Ničení železnic Němci roku 1914

-ger

Boj o řeky podle maďarské doktríny

plk. Ing. Václav Veselý

Přechod Marny Němci v červenci 1918

mjr. gšt. Karel Štěpánský

Železnice ve válce

 

Z cizích revui

3/1933

plk. ing. Jan Čermák

Diskuse o 14měsíční presenční službě u ženijního vojska

 

Doslov k námětům plukovníka ing. Jana Čermáka

pplk. František Baron

Činnost ženijního vojska při ofensivě 7.německé armády v květnu 1918

pplk. ing. Dr. techn. Vladimír Hájek

Lehký převážecí materiál

pplk. gšt. Ladislav Tomsa

Ničení železnic Němci roku 1914

mjr. gšt. Karel Štěpánský

Železnice ve válce

 

Z cizích revui

4/1933

brigádní gen. Rudolf Hanák

O významu stálého opevnění pro obranu státu

pplk. ing. Dr. techn. Vladimír Hájek

Technické provedení přechodu Marny r. 1918

pplk. ing. J. Klicpera

K článku podplukovníka gšt. Karla Štěpánského: Železnice ve válce

 

Technické zbraně u nás a v cizině

{tab Cvičební listy}

Cvičební listy

č. 1/1933

č. 2/1933

č. 3/1933

č. 4/1933

č. 5/1933

č. 6/1933

č. 7/1933

č. 9/1933

č. 10/1933

č. 11/1933
č. 12/1933

{/tabs}