Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1929

č. 1 / 1929

V. J. Hauner

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič

Pplk. gšt. Libor Vítěz

Taktický význam zdokonalení lehkých kulometů

Škpt. Jan Valníček

Několik poznámek k označování cílů podle způsobu gen. Netíka a plk. Kireje

Plk. gšt. Jiří Birula

Závěrečná cvičení v Pojizersku v r. 1927

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

 

Mjr. Valerius Komárek

Bitva na Ceru

č. 2 / 1929

Mjr. gšt. Rudolf Kučera

Armádní jezdectvo v pohybné válce. Příklady z válečných dějin

Por. v zál. Jiří Сelder

Vojenské vzdelanie záložných dôstojníkov

škpt. pol. pil. let. ing. C. F. Malkoveký

Princip automatických zaměřovačů pro bombardování z letounů

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 3 / 1929

 Pplk. gšt. František Vejmelka Střetný boj. Jeho charakteristika a zásady jeho provádění v rámci divise

Pplk. B. Beneš

Součinnost pěchoty s vlastními těžkými kulomety

Mjr. gšt. Rudolf Kučera

Armádní jezdectvo v pohybné válce (dokončení)

Npor. Josef Gregor

22. pluk v bojích u Vouziers

Pplk. gšt. E. Moravec

Strategie a psychologie vzniku války

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 4 / 1929

Gen. Josef Le Вléveс

Na pamět maršála Foche

Pplk. gšt. František Vejmelka

Střetný boj. Jeho charakteristika a zásady jeho provádění v rámci divise (dokončení)

Plk. Vasil Kirej

Zjišťování cílů podle speciálky

Josef Kudela

Plukovník Švec v Kazani

Gen. Emil V. Linhart

Zdokonalený lehký kulomet a jeho význam pro pěchotu

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 5 / 1929

Npor. Jiří Jeníček

Příprava charakteru a smýšlení národa pro případ války

Mjr. gšt. Ladislav Preininger

Marocká divise a česká účast v jejích řadách ve světové válce

Škpt. František Šantora

Spolupráce letectva s jezdectvem při nájezdech, zvědech a ústupu

Pplk. gšt. Josef Bartoš

Organické dělostřelectvo jezdeckých brigád

Pplk. franc. armády Alphons Roques

Zásobování střelivem moderní armády za válečných operací

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 6 / 1929

Npor. Jiří Jeníček

Příprava charakteru a smýšlení národa pro případ války

Mjr. gšt. Ladislav Preininger

Marocká divise a česká účast v jejích řadách ve světové válce

Škpt. Woschilda

Něco o terčích pro zápalkovou střelbu

Kpt. Jiří Souhrada

Význam ženijních motorových člunů pro ženijní práce v poli

Škpt. ing. Josef Motyčka

Problém pohonných hmot při nedostatku benzinu

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 7-8/1929

Mjr. gšt. Josef Fetka

Organisace a úkoly zpravodajské služby u pěšího vojska za války

Škpt. Václav Kropáček

Maďarský cvičební řád pro pěchotu

Mjr. gšt. Karel Kubín

Prostřelování mezer — součinnost pěchoty s vlastními těžkými kulomety

Pplk. dr. ing. Jan Sládeček

Studie k pochodům v horách

Mjr. gšt. Ladislav Preininger

Marocká divise a česká účast v jejích řadách ve světové válce

Pplk. Viktor Rychlík

Spojení dělostřelectva s pěchotou

Gen. Vasil Kirej

Návod na síťování posádkových a manévrových map

Škpt. Miloš Wiehl

Zajištění koní pro potřebu vojenskou se zřetelem na domácí živočišnou produkci

Prof. dr. techn. Augustin Vondráček

Příspěvek k aplikacím realit ve vojště

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 9/ 1929

Plk. gšt. Jiří Birula

Raid

Gen. býv. ruiS. gšt. P. Rjabikov

Ruská zpravodajská služba v ruskojaponské válce roku 1904—1905

Kpt. Jiří Souhrada

Studie o útokových lávkách

Škpt. pol. pil. let. Ilja Svoboda

Letecká noční mapa

Plk. dr. techn. Ladislav Beneš

Význam jednotné čtvercové kilometrové sítě pro střelbu podle mapy

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 10 / 1929

 pplk. gšt. Václav Engler Střetný boj. - Jeho charakteristika a zásady provádění v rámci divise

Mjr. gšt. Josef Fetka

Příspěvek k poznámkám o spojení dělostřelectva s pěchotou

Mjr. Valerius Komárek

Problém otáčivosti drah

Kpt. František Martínek

Poznámky o přípravě charakteru a smýšlení národa pro případ války

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 11 / 1929

Plk. franc. armády v. v. Pierre Lebaud

Francouzský poddůstojník z povolání

Pplk. gšt. Václav Engler

Střetný boj. Jeho charakteristika a zásady jeho provádění v rámci divise (dokončení)

Šrtm. Vilém Němeček

Střelba za tmy

Škpt. Konstantin Kapnin

Přesná příprava střelby na základě speciální mapy 1 :75.000

Škpt. gšt. Jan Ruml

Styk a spojení; ocenění pojítek pro službu v poli

N.

Remarque a Gaudy, aneb o dvojí psychologii inteligenta ve světové válce

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 12 / 1929

V. J. Hauner

Zemřel veliký bojovník

Kd. a Ký:

A. A. Brusilov: Moji vozpominanija

Škpt. gšt. František Bürger

Italský cvičební řád pro pěchotu

Plk. gšt. Jiří Birula

Obchvatný manévr turecké armády u Sarakamyši roku 1914 na Kavkazské frontě

Škpt. gšt. Jan Ruml

Styk a spojení; ocenění pojítek pro službu v poli (dokončení)

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí