Redakční rada

Nabídka akcí

Ediční plán 

Termíny redakční uzávěrky vycházejí z redakčního procesu, který umožňuje vydávat časopis pravidelně 4x ročně v tištěné a elektronické formě. Pokud máte zájem o zveřejnění svého příspěvku v následujícím čísle, je nutné jej zaslat do stanoveného termínu prostřednictvím aplikace „Open Journal System“.

Číslo časopisu Vojenské rozhledy je limitováno svým rozsahem. V případě většího množství příspěvků rozhoduje redakce, v kterém čísle bude konkrétní příspěvek uveřejněn. Obvykle se příspěvky řadí dle termínu ukončení redakčního procesu.

 

Termíny redakční uzávěrky v roce 2024:

   Pro číslo 1/2024

     1. 11. 2023

   Pro číslo 2/2024

     1. 2. 2024

   Pro číslo 3/2024

     1. 5. 2024

   Pro číslo 4/2024

     1. 8. 2024

   Pro číslo 1/2025

     1. 11. 2024