Redakční rada

Nabídka akcí

 

Termíny redakční uzávěrky vycházejí z redakčního procesu, který umožňuje vydávat časopis pravidelně 4x ročně v tištěné a elektronické formě. Pokud máte zájem o zveřejnění svého příspěvku v následujícím čísle, je nutné jej zaslat do stanoveného termínu prostřednictvím aplikace „Open Journal System“. Výjimky je nutné dohodnout s redaktorem časopisu.

Termíny redakční uzávěrky v roce 2022:

   Pro číslo 1/2022

     1. 11. 2021

   Pro číslo 2/2022

     1. 2. 2022

   Pro číslo 3/2022

     1. 5. 2022

   Pro číslo 4/2022

     1. 8. 2022

   Pro číslo 1/2023

     1. 11. 2022