Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

V březnu 1939 bylo vydávání časopisu Vojenské rozhledy násilně přerušno; v tomto roce bylo vydáno pouze jedno číslo.

Ročník 1939

Všeobecná   část

brig.   Gen. Frant. Marvan

Využití vodních toků v obraně

škpt. pěch. S. Žoček

Psychologie vojenské práce

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Literární přehled

Pěchotní rozhledy

pplk. pěch. F. Šantora

O obraně tělesového trénu proti letectvu, bojovým chemickým látkám a útočné vozbě

plk.   pěch. Dr. A. Škrášek

Bojové prostředky malých jednotek pěchoty a jejich organisace

 

Pěchota u nás a v cizině

Dělostřelecké rozhledy

brig. gen. F. Kryštof

Dělostřelectvo vyšších horských jednotek

škpt.   děl. Jan Mach

Zamíření baterie s pomocí stínu a zjištění paralaxy s použitím úhloměru a pravoúhlého měřítka

npor. děl. V. Bunc

Povelové telefonní zařízení v baterii

pplk.   gšt. K. Krepl

Studie o požadavcích na dělostřelecký materiál

mjr. děl. F. Herclík

Poznámky k článku „Spojovací síť oddílu přímé podpory“

kpt.   děl. F. Lukeš

Užití teodolitu „Wild“ k tachymetrickému měření vzdálenosti

škpt. děl. K. Váňa

Udávání cílů pozorovatelem z letounu dělostřelectvu

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

Jezdecké rozhledy

pplk.   gšt. A. Jelínek

Reorganisace čs. jezdectva

-c-

Výcvik v jízdě koňmo

mjr.   vet. Dr. V. Chládek

Prevence válečného vysílení koní

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

Rozhledy technických zbraní

plk. Ing. Dr. V. Hájek

Udržování a obnova komunikací

škpt.   Ing. V. Chaloupka

Komunikace v nových hranicích naší republiky

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revuí