Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1938

Generál Rudolf Medek

Arm. generál Jan Syrový

Plk. gšt. Josef Simandl

Poznatky a zkušenosti z posledních válek

Armádní generál Sergej Vojcechovský

Několik úvah o výchově velitele

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 2/1938

Gen. M. Inostrancev

Operace u Smyrny 1922

Gen. zdrav. MUDr. Robert Pytlík

Příspěvek k „Úvahám o zdravotnické službě v poli“

—a č—

Záložní vyšší jednotky na začátku světové války

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 3/1938

Gen. M. Inostrancev

Operace u Smyrny 1922

A — ž

K výchově velitele

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 4/1938

Univ. prof. MUDr. Jiří Trapl

Populace a brannost

Škpt. gšt. J. M. K.

Stálá opevnění

Kpt. tech. zbroj. Ing. Bohuslav Beneš

Chemické služby průzkumná, pozorovací a poplachová v cizích armádách

Škpt. gšt. D. a K.

Chod zásobovací služby v poli u německé armády

 

Literární přehled

č. 5/1938

Brig. gen. Jiří Birula

Vyšší velitel, jeho osobnost a poslání

Pplk. gšt. Frant. Papoušek

Tanky ve světle Polního řádu (PU 36) sovětské armády

Kpt. tech. zbroj. Ing. Bohuslav Beneš

Chemické služby průzkumná, pozorovací a poplachová v cizích armádách

 

Literární přehled

č. 6/1938

M. N.

Boj o město Čeljabinsk v květnu 1918

Kpt. tech. zbroj. Ing. Bohuslav Beneš

Chemické služby průzkumná, pozorovací a poplachová v cizích armádách

Škpt. Frant. Martínek

Po stopách českých vojáků ve Španělsku

A —ž

Poznatky z války ve Španělsku

č. 7-8/1938

Kpt. tech. zbroj. Ing. Bohuslav Beneš

Chemické služby průzkumná, pozorovací a poplachová v cizích armádách

Pplk. gšt. Frant. Puchnar

Obrana hlavního postavení

Škpt. Frant. Martínek

Po stopách českých vojáků ve Španělsku

č. 9/1938

Dr. Frant. Šteidler

Památce Masarykově

Univ. prof. Dr. Ant. Hobza

Německé snahy o radikální reformu válečného práva námořního

Plk. gšt. Karel Pražák

Moderní zbraně a jejich vliv na taktiku

Škpt. pěch. Stan. Zoček

O předvojenských sociálních vlivech, působících k utváření charakteru našeho brance

   

Výňatky z knihy plk. Jana Gebaura: „Balistika vnější“

č. 10/1938

Pplk. gšt. Karel Veit

Armáda, její doktrína a organisace

Plk. gšt. Karel Pražák

Moderní zbraně a jejich vliv na taktiku

Plk. gšt. Frant. Trutnovský

Motorisace a mechanisace armády

 

Vojenství u nás a v cizině

   

Z cizích revui

č. 11-12/1938

Brig. gen. Frant. Kryštof

Lehká divise

Plk. gšt. Frant. Trutnovský

Motorisace a mechanisace armády

Kpt. pěch. Jan Hapala

Obrana hlavního postavení

Škpt. děl. Karel Gruncl

Několik poznatků z válečných dějin o nočních útocích

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Zprávy z Vojenského ústavu vědeckého

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1938

Mjr. pěch. Karel Nohava

Cvičební řád pro pěchotu

Škpt. pěch. Josef Křtín

Ještě přehradné palby těžkých kulometů

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 2/1938

Pplk. pěch. Karel Petráček

Vrhač granátů s hlediska takticko-technického

Mjr. pěch. Fr. Nevěřil

Asanační hlídky pěchoty nebo chemická družstva?

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 3/1938

Pplk. pěch. Frant. Šantora

Organisace malých jednotek pěchoty

Mjr. pěch. M. Toman

Boj tanků s tanky

Mjr. pěch. Ing. J. Valníček

O odražených střelách

   

Pěchota u nás a v cizině

č. 4/1938

Mjr. pěch. Ing. J. Valníček

Tank a kanon

Pplk. pěch. Ladislav Preininger

Problém zjištění a utajení přítomnosti útočné vozby

Mjr. gšt. Ladislav Marčal

Zásobování municí u pěchoty

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 5/1938

Škpt. gšt. Ladislav Hrubeš

Úvahy o nových konstrukcích tanků

Škpt. pěch. Ervín Hausdorf

Útok na silně opevněné postavení v lese

Mjr. gšt. Ladislav Marčal

Zásobování municí u pěchoty

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 6/1938

Plk. pěch. A. Hůlka

Josef Piłsudski, tvůrce polského vojska

Mjr. pěch. Frant. Nevěřil

Dým v boji pěchoty

Mjr. pěch. Ing. Jan Valníček:

Obranné a útočné palby pěchotních zbraní

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 7-8/1938

Pplk. pěch. Karel Petráček

Několik myšlenek o odlehčení pěchotě

Mjr. pěch. Frant. Nevěřil

Ochranné prostředky proti BCHL v odlehčování pěchotě

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 9/1938

Štb. kpt. pěch. Frant. Řídký

Praktické poznatky k výcviku minometných čet

Mjr. pěch. Konst. Gottwald

Selhaly tanky jako bojový prostředek?

Mjr. pěch. Josef Vandík

Bitevní letectvo na současných bojištích a obrana proti němu

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 10/1938

Pplk. pěch. Frant. Šantora

Zásobování municí u zasazené pěší roty

v útočném boji

Škpt. pěch. Frant. Řídký

Návod ke střelecké průpravě kanonem PÚV

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 11-12/1938

Pplk. pěch. Frant. Šantora

Vliv použití BCHL, zvláště trvalých, na činnost pěchoty v útočném boji

Škpt. jezd. J. E. Šraml

Pancéřová OPL

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1938

Škpt. děl. Jan Roudnický

Zásobování střelivem, muniční taktika

Npor. děl. Jan Drobný

Způsoby povšechné koordinace střelby

Škpt. děl. Jan Černý

Střelba z rozčleněného postavení

Por. děl. Frant. Kaválek

Výpočet přestřelnosti krytu bez tabulek střelby pro 7,5 cm horský kanon vz. 15

Škpt. děl. Jiří Pešek

Použití radiotelegrafie

Škpt. děl. Leo H e v e r

Podstata jednostranného pozorování a výcvik

Kpt. děl. Karel Gruncl

Řidičský výcvik

Pplk. děl. Konstantin Kapnin

Drobné zkušenosti z války: Význam průzkumu

č. 2/1938

Npor. děl. Bohuslav Pešan

Universální úhloměr pro počtářské roje

Škpt. děl. Jaroslav Chyška

Poznámky k článku „Příprava a střelba bez tabulek“

Ppor. děl. v zál. Ing. Oldřich Válka

Použitie jednoduchých zásad fotogrametrie pre doplňovanie máp a pre určovanie cielov

Škpt. děl. Evžen Konstantinov

Příspěvek k střelbě s jednostranným pozorováním

Mjr. děl. Karel Оktábec

Směrnice pro výcvik počtářů a výcviková praxe

č. 3/1938

Kpt. děl. K. Morav

Zjištění úhlu svahu střelbou a oprava dálky

Por. děl. Oldřich Nový

Pomůcka pro pátrače

Por. děl. Viktor Prukl

Konstrukce hluchých prostorů kotovanou projekcí

Npor. děl. Bohuslav Pešan

Universální úhloměr pro počtářské roje

č. 4/1938

Škpt. gšt. pol.poz. letec Emil Deutsch

Dělostřelectvo pro podporu letectva

Mjr. gšt. Karel Krepl

Dělostřelectvo proti bateriím

Npor. děl. Oldřich Nový

Panoramatický náčrt jako střelecká pomůcka

Kpt. děl. Rudolf Hopjan

Spojovací síť oddílu přímé podpory

Škpt. děl. Jaroslav Chyška

Poznámky k diskusi o methodách přípravy a provádění střelby

Plk. gšt. Josef Bartoš

Drobné zkušenosti z války: Čtrnáct dní se samostatnou baterií

   

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 5/1938

—š—

Nová francouzská nauka o střelbě

Ppor. v zál. Ing. Dr. Jaroslav Dykyj

Persistence bojových látek

Npor. děl. Oldřich Nový

Pořízení střeleckého plánu během střelby

Škpt. děl. Karel Gruncl

Drobné zkušenosti z války

 

Z cizích revuí

č. 6/1938

Pplk. děl. Josef Větrovec

Povšechná příprava střelby

Npor. děl. Oldřich Nový

Získání souřadnic pozorovatelen ze dvou známých bodů

—š—

Nová francouzská nauka o střelbě

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 7-8/1938

Mjr. gšt. Karel Krepl

Nový polní řád italského dělostřelectva

Plk. děl. Viktor Rychlík

Přípravy k odražení tankového útoku dělostřelectvem

Npor. děl Oldřich Nový

Bojové chemické látky jízdního dělostřelectva

Por. děl. František Kaválek

Kdo má pozorovat palbu dělostřelectva z letounu?

Kpt. děl. Karel Lukáš

Výpočet souřadnic bodu pomocným bodem Collinsovým

 

Z cizích revui

č. 9/1938

Škpt. děl. Boh. Nebeský

Německé dělostřelectvo v boji

Škpt. děl. Karel Kroc

Dělostřelectvo a umělý dým

Plk. děl. Josef Větrovec

Poznámky k článku: „Přípravy k odražení tankového útoku dělostřelectvem“

Por. děl. Frant. Kaválek:

Zásady pro spolupráci dělostřelectva s pěchotou a útočnou vozbou v říšskoněmecké armádě

Por. děl. v zál. Miroslav Menšík

Výpočet polohy cíle na mapě, je-li dán jeho letecký snímek

č. 10/1938

Škpt. děl. Boh. Nebeský

Úkoly a použití dělostřeleckého zpravodajského oddílu (DZO) v německé armádě

Škpt. děl. Karel Kroc

Bojové chemické látky jízdního dělostřelectva

Škpt. děl. Ota Dvořák

Pozorování — průzkum — zpravodajství

Npor. děl. Oldřich Nový

Určení velikosti bezpečnostního pásma

Ppor. děl. Ing. Jiří Nevole

Odpověď na článek „Podstata jednostranného pozorování a výcvik“

Škpt. děl. Jan Černý

Značkování nárazové střelby pomocí výbušek

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 11-12/1938

Kpt. děl. František Veit

Moderní řešení úplné přípravy

Por. děl. Viktor Prukl

Střelba bez znalosti prvků

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1938

npor. let. Ant. Mikolášek

Výhled ze stíhacího letounu

S.

Střelba okruhem, vrtule

mjr. let. Jaroslav Rýdl

Evakuace měst v cizině a u nás

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 2/1938

Z. Sсh.

Za plukovníkem let. Jindřichem Maršálkem

por. pěch. pol. let. poz. Štěpán Kurka

Organisace výchovy důstojníků letectva

pplk. let. Karel Müller

Bombardování v stoupavém letu

mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém dělostřelectvu proti letadlům

   

Letectvo u nás a v cizině

č. 3/1938

kpt. tech. zbroj. Ing. B. Beneš

Autogiro — nový druh letounu — a jeho vojenské použití

mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4/1938

 

 

  

V. S.

Letectvo ve španělské válce

por. let. Oldřich Stangl

Příspěvek k organisaci výchovy důstojníků letectva

npor. let. Ant. Mikolášek

Vyhovuje dvoumístník?

mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém dělostřelectvu proti letadlům

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 5/1938

 

 

 

por. děl. Frant. Kaválek

Využití turistických letounů k pozorování v boji, konanému ve prospěch dělostřelectva velké donosnosti

mjr. děl. Alois Procházka

Evakuace měst

npor. děl. Frant. Dvořák

Útoky bojovými chemickými látkami proti bateriím DPL v zápolí

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 6/1938

mjr. let. Karel Vaníček

Mírová příprava letectva

npor. let. Ant. Mikolášek

Kanony stíhacího letectva

 

Z cizích revui

č. 9/1938

pplk. gšt. Karel Krepl

Letectvo ve španělské válce (pokračování)

kpt. techn. zbroj. Ing. Boh. Beneš

Způsoby vedení aerochemické války

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 10/1938

pplk. gšt. Karel Krepl

Letectvo ve španělské válce (dokončení)

kpt. techn. zbroj. Ing. Boh. Beneš

Způsoby vedení aerochemické války

č. 11-12/1938

škpt. let. Bohumil Antoš

Je možné využíti v čas války sportovních letounů k úkolům průzkumu, pozorování a řízení palby pro dělostřelectvo velké donosnosti?

škpt. let. Karel Menсl

Meteorologická avigace

npor. pěch. p. l. p. Štěpán Kůrka

Ještě o výchově důstojníků letectva

 

Letectvo u nás a v cizině

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1938

—с—

Německý předpis pro výcvik v eskadroně

 

Jezdectvo u nás a v cizině

č. 2/1938

Škpt. jezd. J. E. Šraml

Motorisace u jezdeckého pluku

—с—

Německý předpis pro výcvik v eskadroně

č. 3/1938

Mjr. děl. Igor Elsner

Několik úvah o rychlých motorizovaných a motomechanisovaných jednotkách

Pplk. gšt. Vít Ondrášek

Palba a pohyb jezdectva

Mjr. vet. MVDr. Vladimír Chládek 

Úkoly veterinářů vzhledem k obraně státu

 

Z cizích revui

č. 4/1938

Pplk. vet. MVDr. Václav Moravec

Citlivost zvířat k bojovým chemickým látkám

pplk. jezd. Jaroslav Kadainka

Předpoklady pro rozvoj motorisace

{tab Rozhledy technických zbraní}

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1938

žen. Ing. Dr. Vladimír Hájek

Násilný přechod a obrana vodních toků v cizích armádách

plk. žen. Josef Petřík

Vojenský význam vodních přehrad

npor. tel. Ing. Ladislav Franc

Moderní otázky spojení

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 2/1938

Kpt. tel. Josef Marko

Styk a spojení v bojové síti podle Cvičebních řádů pěchoty

plk. žen. Ing. Dr. V. Hájek

Německá ústupová operace „Alberich“

škpt. žen. Jan Sýkora

Výcvik v úpravě terénu

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 3/1938

pplk. žen. Ing. Dr. Vlad. Hájek

Říšskoněmecká rozkazovací technika za přípravy útoku pěšího pluku přes řeku za střetného boje

škpt. žen. Jan Sýkora

Závody ženijního vojska

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revui

č. 4/1938

plk. žen. Ing. Dr. Vlad. Hájek

Násilný přechod Ebra vládními vojsky ve Španělsku

plk. žen. Ing. Dr. Vlad. Hájek

Násilný přechod rak.-uh. XXIII. sboru přes Piavu v červnu 1918

plk. žen. Ing. Dr. Vlad. Hájek

Přechod Piavy spojenci v říjnu 1918

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

{/tabs}