Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1930

č. 1 / 1930

Kpt. Alfred Ressel

Podrobný výcvikový program velitele setniny (baterie) až do skončení výcviku v setnině. Odůvodnění a výklad programu pro každý den.

Kpt. Stanislav Sousedík

Význam jednotné čtvercové kilometrové sítě pro střelbu podle mapy

Kpt. Josef Novák

Stálé přezvědné oddíly u pěších pluků

Gen. P. Rjabikov

Army Quartely

Maršál Petan

Bitva u Verdunu

Mjr. inž. Vladimír Hájek

Inženýr a armáda

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2 / 1930

Kpt. Alfred Ressel

Podrobný výcvikový program velitele setniny (baterie) až do skončení výcviku v setnině. Odůvodnění a výklad programu pro každý týden. (pokračování)

Plk. gšt. francouzské armády S. Nalot

Aktivní obrana.

Kpt. Stanislav Sousedík

Letecká fotografie ve službách armády v poli.

Plk. zdrav. MUDr. Gustav Gellner

Vyhovuje nynější výstroj vojína a důstojníka se zdravotního stanoviska a v čem je třeba nápravy?

Mjr. inž. Vladimír Hájek

Výchova vojenských inženýrů v Americe.

Plk. Dr. L. Beneš

Význam jednotné čtvercové kilometrové sítě pro střelbu podle mapy.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3 / 1930

 

K 7. březnu 1930.

 

První čestný člen Vědeckého ústavu vojenského Alois Jirásek

Kpt. Alfred Ressel

Podrobný výcvikový program velitele setniny (baterie) až do skončení výcviku v setnině. Odůvodnění a výklad programu pro každý týden. (pokračování)

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady.

Plk. zdrav. MUDr. Gustav Gellner   

Vyhovuje nynější výstroj vojína a důstojníka se zdravotního stanoviska a v čem je třeba nápravy? (dokončení)

Skpt. Josef Horák

Světlomety v boji o řeky.

Kpt. MVDr. Jaroslav Kárník

Je nutná plynová ochrana zvířat u armády v poli a jakým způsobem má se prováděti.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4 / 1930

Kpt. Alfred Ressel

Podrobný výcvikový program velitele setniny (baterie) až do skončení výcviku v setnině. Odůvodnění a výklad programu pro každý týden. (dokončení)

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady. (pokračování)

Kpt. Josef Chlumský

K otázce zvýšení účinku zbraní pěchoty.

Mjr. gšt. Jaroslav Dědič

Poznámky k boji jezdectva.

Plk. František Melichar

Obrana Bělehradu 1915.

Ladislav Fürst

Vliv politiky a politických systémů na vedení války.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 5 / 1930

Mjr. gšt. František Pohunek

Otázka zajištění podle G-V v srovnání s novým francouzským předpisem „Polní služba“.

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady. (pokračování)

škpt. gšt. Josef Tael

SPO a jeho spolupráce s letectvem s hlediska zpravodajského.

Brig. gen. Karel Rausch

Význam jednotné čtvercové sítě pro střelbu podle mapy.

Mjr. Karel Mahr

Poznámky k článku plk. Dr. Beneše ve VR. roč. X., čís. 9.

Plk. František Melichar

Obrana Bělehradu 1915. (dokončení)

Mjr. inž. Vladimír Hájek

Vojenská technická výchova ve Francii a u nás.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Zprávy z vědeckého ústavu vojenského

 

Z cizích revuí

č. 6 / 1930

F. Šteidler

Za generálem Stanislavem Gečkem

Mjr. gšt. František Pohunek

Otázka zajištění podle G-V v srovnání s novým francouzským předpisem „Polní služba“. (dokončení)

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady. (pokračování)

Skpt. Frant. Tlamsa

Zásobování palebného sledu střelivem za útoku a pronásledování v rámci roty.

Skpt. int. Mikuláš Kohout

Stálé přezvědné oddíly u pěších pluků.

Plk. Alois Švec

S jakými pojítky třeba hlavně počítati u vyšší jezdecké jednotky a jak podle toho organisovati její telegrafní útvary?

Starý rozvědčík

Taktické přezvědy pěšího vojska.

Plk. gšt. Jiří Birula

Několik časových úvah o obrněných automobilech.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Zprávy z vědeckého ústavu vojenského

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 7-8/ 1930

Mjr. A. R. Hartman

In memoriam štpt. p. p. 1. IngC. Frant Malkovského.

Gen. Emil Linhart

Palba pěchoty v útoku.

Gen. prof. Pavel Rjabikov

Operativní zpravodajství.

Pelant

Německé hlasy o národní drobné válce.

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady. (pokračování)

Plk. gšt. R. Hanák

Je třeba měniti dnešní organisaci našeho jezdectva, aby vyhovovala nynějším požadavkům boje?

Plk. Dr. L. Beneš

Odpověď na čl. mjr. Mahra VR. XI

Kpt. geom. František Boguszak

Nedostatky našich vojenských map a návrh na jejich zlepšení.

gkpt. Josef Hirsch

Jak by se měla nejúčelněji prováděti výchova frekventantů ve školách pro důstojníky v záloze?

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Zprávy z vědeckého ústavu vojenského

 

Z cizích revuí

č. 9/1930

Gen. Emil Linhart

Palba pěchoty v útoku. (dokončení)

Kpt. Theodor Kaisler

Výpady. (dokončení)

Skpt. Karel Oktábec

Noční střelba dělostřelectva za součinnosti světlometů.

Plk. gšt. R. Hanák

Je třeba měniti dnešní organisaci našeho jezdectva, aby vyhovovala nynějším požadavkům boje? (dokončení)

gkpt. Josef Hirsch

Jak by se měla nejúčelněji prováděti výchova frekventantů ve školách pro důstojníky v záloze? (dokončení)

Kpt. geom. František Boguszak

Nedostatky našich vojenských map a návrh na jich zlepšení. (dokončení)

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Z cizích revuí

č. 10 / 1930

Mjr. gšt. P. . . . r

Generál 1. Blevec.

skpt. Bohumil Laburda

Organisace výcviku kulometných jednotek ve střelbě proti letadlům a jak zaříditi příslušné střelnice hledíc k našim poměrům.

Kpt. Alfred Ressel

Přesná příprava střelby na základě speciální mapy 1:75.000.

Kpt. p. p. letec Josef Šolta

Letectvo a jeho spolupráce se SPO s hlediska zpravodajského.

Škpt. Josef Sovadina

Technika a taktika obrany proti tankům.

Kajus

Předvojenská výchova mládeže v Maďarsku.

Plk. František Melichar

Pokus Srbů o ofensivu v září 1914.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Z cizích revuí

č. 11 / 1930

skpt. Bohumil Laburda

Organisace výcviku kulometných jednotek ve střelbě proti letadlům a jak zaříditi příslušné střelnice hledíc k našim poměrům. (pokračování)

K. G.

Pochody a ubytování v hornatém terénu.

Škpt. Josef Sovadina

Technika a taktika obrany proti tankům. (dokončení)

Kajus

Předvojenská výchova mládeže v Maďarsku. (dokončení)

Gen. Karel Rausch

O síťování map pro účely vojenské.

Plk. Dr. Ladislav Beneš

Nedostatky našich map a návrh na jich zlepšení.

Ppor v záloze Karel Šmejkal

Davovost a iniciativnost v charakteru čs. mírového vojáka.

Por. Jiří Tretjakov

Boje ruské armády na Kavkaze a v Armenii za světové války (1914—1918).

 

Vojenství doma a v cizině

 

Naše vojenské věci v cizí literatuře

 

Zprávy z vědeckého ústavu vojenského

 

Z cizích revuí

č. 12 / 1930

skpt. Bohumil Laburda

Organisace výcviku kulometných jednotek ve střelbě proti letadlům a jak zaříditi příslušné střelnice hledíc k našim poměrům.(dokončení)

Npor. želibor Kirinovič

Ako zvýšit' pohyblivost’ pešiaka u ul´ahčením jeho ústroja.

Kpt. Josef Mautner

Obrana proti obrněným automobilům.

Gen. Karel Rausch

O síťování map pro účely vojenské. (dokončení)

Por. Jiří Tretjakov

Boje ruské armády na Kavkaze a v Armenii za světové války (1914—1918). (dokončení)

Pplk. Frant. Ullman

Znalost cizích armád jako předmět výchovy vojskových těles.

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z cizích revuí

Cvičební listy

č. 1 / 1930

č. 2 / 1930

č. 3 / 1930

č. 4 / 1930

č. 5 / 1930

č. 6 / 1930

č. 7-8/ 1930

č. 9 / 1930

č. 10 / 1930

č. 11 / 1930

č. 12 / 1930