Redakční rada

Nabídka akcí

Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Přišel čas rozhodnutí a činů
Ing. Josef Janošec, CSc. Důsledky madridského summitu ve vojenské oblasti
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management
Plk. Ing. František Valach, CSc. Alternativní pravděpodobnost snížení hrozeb
Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava důstojníků v armádách států NATO a Armádě ČR
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Způsoby použití Armády České republiky
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Význam opevnění a sídlišť v obraně republiky
  Vojenské zpravodajství v mírových operacích
Pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., plk. Ing. Karel Janíček, CSc. úvahy k základním pojmům problematiky bezpečnosti státu
Dr. Ing. Karel Kozák Filozofie obrany
Doc. Ing. Karel Peltán, CSc. Zvyšováni odolnosti ohrožených systémů

Plk. Ing. Karel Janíček, CSc.,

Dr. Ing. Karel Kozák

Výzkumné pracoviště rezortu MO - ano, či ne?
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Informatizace rezortu obrany
Ing. Josef Janošec, CSc. Potenciál obranného výzkumu v letech 1993 - 1997
Ing. Jaroslav Koči, CSc. Strategie řízení společnosti a armády
  Válka 21. století: čtyři nebezpečné mýty
  Vojenskostrategický význam zapojeni Polska do NATO
  Imigrace mění posláni ozbrojených sil
  Nový vztah mezi armádou a veřejnosti: civilní řízení a kontrola
PhDr. Martin Tučka Dokument, který málo známe
  Skrytá nebezpečí
  Měnící se bezpečnostní prostředí
  Ze zákulisí jednání o odchodu sovětského vojska z Československa
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla