Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenské rozhledy č. 1/2010
Ročník: XIV. (LI.)
Datum vydání: 25. ledna 2010

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 4/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 23. listopadu 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 3/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 30. července 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 1/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 25. května 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Vojenské rozhledy č. 1/2009
Ročník: XVII. (L.)
Datum vydání: 30. ledna 2009

Celé číslo ke stažení zde pdf ikona

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Co s teorií vojenského umění
Profesor Ing. Vladimír KIaban, CSc. Efektivní směry rozvoje obranného výzkumu
  English Annotation
Doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

Hnací hmoty, trhaviny, munice a vnitřní

balistika

  IDET a profesionalizace armády
Ing. Ladislav Klíma , CSc. Infrastruktura obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Jak mnoho je dost pro obranu?
  Komplexní ochrana vojenské techniky
Plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc.

Metody rozhodovacího procesu v podmínkách

využití procesního řízení

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Možnosti pasivní detekce a sledování

vzdušných cílů

Plukovník gšt. Ing. Jiří Halaška Národní teritoriální úkoly
Ing. Milan Šnajder, CSc.

Operačně-taktický systém velení a řízení

pozemních sil AČR

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Řízení zpravodajské činnosti a průzkumu
Major doc. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.

Specifikace a hodnocení spolehlivosti

vojenské techniky v procesu obranné akvizice

Ing. Ladislav KIíma, CSc. Státní podpora obranného výzkumu a vývoje
Ing. Ladislav KIíma, CSc. Střednědobé plánování obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Miloš Štěpánek, DrSc.

Trendové analýzy pro stanovení klíčových

směrů rozvoje obranného výzkumu

Profesor RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Toxiny jako potenciálně zneužitelné chemické

a biologické prostředky

Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka, CSc. Vojenská strategie v České republice
Plukovm1l doc. Jng. Petr Němec, CSc. Vojenské operace a operační umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Vyčleňování sil Armády CR
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Vývoj nových metod a prostředků pro

diagnostiku a profylaxi otrav bojovými

organofosfáty

Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Mgr. Jana Golembievská, podplukovník Ing. Vladislav Vincenec Bibliografické citace
Doc. RNDr. Milan Mišovič, CSc. E-learning v přípravě vojenského profesionála
  English Annotation
Mgr. Jaroslava Jandová, Mgr. Eva Pavlíková Gendrová rovnost výkonu služby a profesních kariér AČR
  Generálplukovník Ján Ambruš
  Jak studovat postmoderní konflikty?
PhDr. Jan Eichler, CSc. Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik
  Kosmické operace
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Kultivace vojenského profesionála
  Morální limity strategického útoku
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Některé otazníky kolem taktického zpravodajství, HUMINT a CI
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák O environmentálních manažerských systémech
Mgr. Lumír Tesař Ohniska napětí v Perském zálivu
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Dana Pavlíková Ochrana vod v armádách NATO a PfP
  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Přípravné období rozdělení čs. státu a armády
Pavel Severa Průmyslový popis - šance, nebo povinnost?
Dr. Antonín Svěrák Regionální bezpečnost a Rakousko
Ing. Svatopluk Kunc Řízení nákladů v AČR
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Teorie a politika nákupu zařízení pro ozbrojené síly
  Získavání zpravodajských údajů o asymetrických ohroženích
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
  Boj ve městě
 

Cena Jaroslava Jandy pro rok 2003 udělena

PhDr. Miloš Balabán, Ph.O., PhDr. Antonín Rašek Česká republika mezi mlýnskými kameny
  Důsledná reforma německých ozbrojených sil
Ing. Mgr. Werner Lassak Etika a morálka vojáků reformované Armády České republiky
Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík Informační operace v podmínkách AČR
  Jaké otázky otevřela válka v Iráku
  PhDr. Josef KUDELA
 

Mají teroristé právo na status válečného zajace?

Mgr. Radek Khol, MA Mnohonárodní vojenská spolupráce a země Beneluxu
  Mobilní počítač do extrémních podmínek
Plukovník Ing. František Blaško, CSc.

Nové informačné technológie umožňujú vysokú bezpečnosť leteckej prevádzky

 

Operace standardní software: Implementace SAP v německé armádě

Ing. Josef Nastoupil Operační klamání
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich, Ing. Antonín Krásný, CSc.

Operační příprava státního území,minulost, současný stav a perspektiva vývoje

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Průběh rozděleni Československé armády
Mjr. Mgr. Radka Lísková

Psychologické operace - stabilní součást moderních vojenských operací

Mgr. Antonín Konrád

Tělovýchovný proces a náčelník tělovýchovy v současné armádě - a jak dál?

Por. Ing. Petra Vráblíková Teorie motivace a její význam z pohledu dosahovaného výkonu
Major Ing. Petr Harašta, Ing. Bedřich Sedlák, Uplatněni aktivních konzervačních metod v oblasti skladování majetku v Armádě České republiky
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.

Určovaní polohy podle mapy, navigace GPS a souřadnicové systémy

Major Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., major lng. Dalibor Zvonek Využiti fuzzy množin v preventivní diagnostice
Podplukovník PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Bude vojenské lyžování součástí výcviku vojáka 21. století?
  English Annotation
  Podstata letecké a kosmické moci