Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Analýza zpravodajských údajů
Ing. Bc. Radomír Ščurek

Aspekty lidského chování v davu a regulace pohybu davu při mimořádných událostech

  Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice
Major Ing. Libor Kutěj, Ph.D. Charakter vybraných skupin místní společnosti pro využívání informačních zdrojů v nebojové operaci při provádění HUMINT
JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D. Implementace závazků mezinárodního práva humanitárního v době míru
Ing. Jozef Korčák Interoperabilní terénní videokonferenční systém
Ing. Stanislav Uhlíř, Ph.D. Možnosti chemického vojska při plnění závazků Severoatlantické aliance
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Operační prostředí a charakter budoucích operací
  Plukovník ve výslužbě Vasil Coka – veterán druhé světové války
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Ručka Příprava kontingentu AČR na mírovou operaci
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, Ing. Radovan Soušek, Ph.D., plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc. Problematika technické ochrany železnice jako nedílné součásti operační přípravy státního území a její perspektivy
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Programy přípravy jednotek AČR
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Projektové řízení v akvizici výzbroje
  Reforma ruské obrany
Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Rozvoj obranných schopností Evropské unie
Bc. Jan Závěšický Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Systém plánování, programování a rozpočtování(a mlácení prázdné slámy?)
  Taktika bez střelby

Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část druhá: Politické strany

  Velká strategie a národní zájmy
Mgr. Libor Stejskal Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: Současný stav a perspektivy
Prap. Mgr. Radka Poláčková Přídavek na bydlení v ozbrojených silách USA