Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Aspekty světové integrace a globalizace
PhDr. Jan Eichler, CSc. Asymetrické války
 

Historie vojenského obranného zpravodajství

Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Charakteristika, zásady a principy vedení operací a bojů v zastavěných prostorech
Plukovník gšt. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Jak chápat schopnosti ozbrojených sil
  Letectvo USA zavádí operace založené na účincích
  Mirek
Por. Ing. Petra Vráblíková

Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení

Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., por. Ing. David Řehák Možnosti klasifikace dopadu vojenských činností na půdu
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Nastal čas změn
  Obrana dopravních letounů proti přenosným raketám země-vzduch
PhDr. Mária Šikolová, CSc.

Odborná angličtina v jazykové přípravě vojenského profesionála

  Ofenzivní operace v zastavěném terénu
Jan Závěšický Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky
  Problémy vojenské filologie
  Víc než vzor
  VOJÁCI SPOLEČNĚ
Major Ing. Libor Kutěj Výpadky zpravodajství a jeho hodnověrnost
Ing. Josef Nastoupil Vyřešení rizika v rozhodovacím procesu
Ing. Antonín Krásný, CSc. Zamyšlení nad některými pojmy zejména ve vztahu k operacím
  Aktuální poznatky z operací v zastavěných prostorech Afghánistánu a Iráku
  Individualizace války